Äktenskapsförord och fördelning av arv

2015-12-20 i Make
FRÅGA
Hej. Jag och min man har äktenskapsförord, och inga gemensamma barn eller särkullbarn. Hur är arvsordningen i sådant fall? Har min mans familj (far och halvsyskon) rätt till arv från honom, eller ärver jag allt, om han skulle gå bort först? undrar, Med vänlig hälsning,Maria
SVAR

Hej Maria,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om äktenskapsförord finner du i äktenskapsbalken (ÄktB). Ett äktenskapsförord innebär att makar/blivande makar kan bestämma att viss egendom ska vara personens enskilda egendom, detta framgår av 7 kap. 2-3 §§ ÄktB. Den enskilda egendomen ingår då inte i en framtida bodelning. Om det i ert äktenskapsförord stadgas att all egendom är enskild egendom görs ingen bodelning, se 9 kap. 1 § ÄktB, och var och en behåller då sin egendom. Efter att bodelning har skett har äktenskapsförordet ingen mer verkan eftersom äktenskapet är upplöst och egendom har fördelats. Äktenskapsförordet har därmed ingen betydelse för arvsrätten.

Reglerna om arvsrätt finner du i Ärvdabalken (ÄB). Enligt 3 kap. 1 § 1 st. ÄB ärver den efterlevande maken arvlåtarens tillgångar med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken inte har rätt att testamentera bort egendomen men har rätt att fritt förfoga över denna. Din makes familj kommer då att bli efterarvingar. Att man är efterarvinge innebär att man kommer få vänta på sitt arv till dess att make/maka avlidit vilket stadgas 3 kap. 2 § ÄB. Efterarvingarna blir i ditt fall andra arvsklassen, d.v.s. din makes far i första hand och halvsyskonen i andra hand enligt 2 kap. 2 § ÄB.

Sammanfattningsvis innebär detta att du ärver din make med fri förfoganderätt men att din makes familj vid din bortgång har rätt till efterarv.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Azra Huzejrovic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (448)
2020-11-28 Efterlevande makes rätt till arv
2020-11-19 Efterlevande makes arvsrätt och bröstarvingars efterarvsrätt
2020-11-16 Förmånstagarförordnande till make
2020-11-08 Kan min man få min bostadsrätt om jag dör?

Alla besvarade frågor (86583)