Äktenskapsförord och enskild egendom

FRÅGA
Min fru fick ett förskottsarv av vilket var en sommarstuga. Vi vill skydda min fru med ett avtal ifall det blir skilsmässa mellan oss så att jag inte har rätt till halva huset. Vi tycker att jag bara ska ha rätt det vi köpt till huset och renoverat etc från egen kassa. Hur kan man få ner det i ett avtal och vilken typ av avtal är det?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken typ av avtal ska användas?
Om två personer i ett äktenskap vill undanta viss egendom, t.ex. en sommarstuga, från en eventuellt framtida bodelning behöver egendomen göras till enskild egendom. Det som utmärker enskild egendom är att det inte ingår i en framtida bodelning. Det som inte är enskild egendom kallas giftorättsgods. Giftorättsgods delas på hälften vid en eventuell framtida bodelning.

Du och din fru kan avtala om att göra sommarstugan till enskild egendom genom ett äktenskapsförord (7 kap 2 och 3 §§ äktenskapsbalken). Ett äktenskapsförord kan skrivas när som helst under ett äktenskap.

Effekten av ett äktenskapsförord där sommarstugan har gjorts till enskild egendom är att om ni i framtiden skiljer er och en bodelning ska göras så kommer sommarstugan att hållas utanför. Du kommer då inte att ha rätt till halva huset utan din fru kommer att äga 100 %. Detta gäller även om sommarstugan har gått upp i värde på grund av t.ex. marknadspriser eller renoveringar. De pengar från din egen kassa som du investerar i sommarstugan skulle då "omvandlas" och blir en del av den enskilda egendomen. Möjligtvis kan ni komma överens och skriva ett separat avtal om just värdeökning på grund av renoveringar och hur ni ska dela upp den vinsten vid en eventuell skilsmässa. Om ni vill göra ett sådant typ av avtal/överenskommelse så rekommenderar jag att ni rådgör med en jurist eftersom att huvudregeln är att sådant inte går.

Gällande saker ni köpt till sommarstugan så kan ni i äktenskapsförordet förtydliga att det endast är huset som ska klassificeras som enskild egendom och inte t.ex. möbler.

Sammanfattning
För att du inte ska ha rätt till halva huset vid en eventuell skilsmässa behöver ni skriva ett äktenskapsförord där sommarstugan görs till enskild egendom. Effekten av äktenskapsordet blir att din fru kommer att ha rätt till 100 % av huset, även värdeökningar (det är som att hon ägde det helt ensam). Vill ni undanta egendom ni köpt till huset (t.ex möbler och liknande) så kan ni förtydliga det i äktenskapsförordet. Problemet blir om ni vill dela på värdeökning på grund av renoveringar då det inte är något som i sig självt kan göras till giftorättsgods medan resten av stugan är enskild egendom.

Rekommendation
Lawline har jurister som kan hjälpa till med att skriva äktenskapsförord och andra avtal. Vill ni boka tid så kan ni läsa mer om detta här. Vill ni skriva avtalet själva så rekommenderar jag skatteverkets hemsida där det finns information om hur ni går tillväga för att skriva ett giltigt och korrekt äktenskapsförord.
Hoppas du fått svar på din fråga!

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll