Äktenskapsförord och enskild egendom!

FRÅGA
Kan man med ett äktenskapsförord få ut allt av sina egna pengar (exklusive egendom, arv osv.) eller delas alla pengar 50/50 automatiskt när man gifter sig?
SVAR

Hej!

Tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga.

När ett äktenskap upplöses pga. äktenskapsskillnad (skilsmässa) så måste ibland en bodelning ske. Bodelning sker om det finns giftorättsgods i boet. Giftorättsgods är den enda egendom som ingår i en bodelning och Enskild egendom är sådan egendom som inte ingår i en bodelning.

Vanligtvis är vardera makens ägaregendom giftorättsgods och som du säger så innebär detta automatiskt vid en eventuell bodelning på grund av äktenskapsskillnad att makarnas sammanlagda giftorättsgods, efter skuldavräkningar, ska delas lika mellan dem, det råder en s.k. likadelningsprincip.

Vad ska du göra för att behålla så mycket som möjligt av din egendom vid en eventuell skilsmässa?

För att se till att din egendom, som du äger, inte ska delas lika mellan dig och din make vid en eventuell skilsmässa så kan Ni genom ett äktenskapsförord förrätta att båda makarnas eller bara ena makens hela egendom ska utgöra dennes eller vardera makens enskilda egendom. Dock kan detta enbart ske om båda makarna går med på att skriva under ett sådant förord. För att förordet ska vara giltigt krävs det, förutom att den ska vara skriftlig och underskriven av båda makarna, dessutom att förordet lämnas in och registreras hos skatteverket. Detta innebär att om din make inte vill skriva under ett äktenskapsförord så kan du inte "förvandla" din egendom till enskild.

Har du till syfte att enbart göra viss specifik egendom, som du äger, till din enskilda egendom?, krävs det att du är specifik och tydlig med vad det är för egendom som du vill göra till enskild. Här råder det ett s.k. specifikationskrav förutom de krav som redovisats enligt föregående stycke, för att innehållet ska anses vara giltigt. I den juridiska litteraturen har man dock sagt att om man vill att fortlöpande innehav av egendom inte är tillåtet att förorda om att vara den makens enskilda egendom. Exempel på fortlöpande innehav är aktier eller pengar på sitt konto inte ska gå att specifikt göra till sin enskilda. Anledningen är att du som make i ska kunna ändra din egendomsmassa genom detta fortlöpande innehav och därmed utan din makes samtycke "förvandla" egendom till enskild egendom. Vill du att pengarna på ditt konto eller att ditt aktieinnehav ska utgöra din enskilda så måste Ni troligen skriva ett äktenskapsförord som innebär att all egendom, som du äger, ska utgöra din enskilda egendom. Men som jag sa tidigare krävs ett samtycke från din make, och troligen kommer hen också vilja att all dennes egendom ska utgöra dennes enskilda genom samma äktenskapsförord.

Tillämpliga regler: Äktenskapsbalken 7 kap 1-3§§, 9 kap 1§, 10 kap 1§, 11 kap 1-3§§

Hoppas du fått ett svar på din fråga.

Vänligen,

Arash Ghavamnejad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1188)
2021-01-13 Vad händer med äktenskapsförord efter skilsmässan?
2021-01-03 Hur upphäver man ett äktenskapsförord?
2020-12-30 Kan man genom gåvobrev göra gåva till enskild egendom?
2020-12-28 giltigt äktenskapsförord utan att uppfylla de föreskrifter i Äktenskapsbalken

Alla besvarade frågor (88084)