Äktenskapsförord och egendom som trätt i stället

FRÅGA
Vår son har nyligen gift sig. Han äger en liten bostadsrätt i centralaStockholm, som de har skrivit äktenskapsord på. Hur blir det om hansäljer den och köper en villa, som de bor i? Han betalar själv och tarnya lån. Hur blir det vid en eventuell skilsmässa? Behöver de skriva nytt äktenskapsförord eller annat dokument,som säkerställer hans ägande av fastigheten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Äktenskapsförord och surrogat

Vid en skilsmässa ska egendomen delas upp genom en bodelning. Det som ska ingå i en bodelning är makarnas giftorättsgods. Enligt 7 kap. 1§ ÄktB är all egendom giftorättsgods om den inte gjorts enskild enligt 7 kap. 2§ ÄktB. 7 kap. 2§ 1p ÄktB stadgar att egendom som enligt äktenskapsförord gjorts enskild är enskild egendom. Er sons lilla bostadsrätt är alltså enskild egendom och undantas från en bodelning.

Er fråga rör dock huruvida en villa, som trätt i bostadsrättens ställe, är enskild egendom.

Enligt 7 kap. 2§ 6p ÄktB stadgas att det som trätt i stället (surrogat) för egendom som avses i 7 kap. 2§ 1-5p ÄktB klassas som enskild egendom, om inget annat har avtalats om.

Huruvida villan ska klassas som enskild egendom är inte solkart. Om din son använder pengarna från försäljning av bostadsrätten och köper villan med dessa pengar kontant, så är det ingen tvekan. Om pengarna från försäljningen täcker en del av villaköpet och resterande del är lån så har den nya egendomen i praxis godkänts som enskild egendom om den belånade delen står i proportion till insatsen.

Om man vill vara helt säker att även den nya egendomen ska vara undantagen från bodelning är det nog inte helt fel att träffa en jurist och upprätta ett nytt äktenskapsförord.

Marcus Carlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1266)
2021-09-14 Hur upprättas ett äktenskapsförord? Hur gör man egendom till enskild egendom?
2021-09-09 Gäller fortfarande äktenskapsförordet?
2021-09-03 Vem äger vad makar emellan?
2021-08-31 Eget ansvar över skulder under äktenskap

Alla besvarade frågor (95763)