Äktenskapsförord mellan blivande makar

FRÅGA
Jag och min "gubbe" är särbos. Jag har stora skulder ca 300 000 hos KF. Vi har pratat om att gifta oss, men han vågar inte, för han vill inte betala mina skulder, vilket jag förstår. Om vi gifter oss så skall vi ändå bo som särbo. Men kan mina skulder påverka honom? vid eventuell utmätning, vad händer då? Kan dom ta pengar från honom oxå om vi är gifta, men inte bor i hop ?
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att ni är oroliga för att hans tillgångar ska tas i anspråk vid en eventuell utmätning. Huvudregeln vid giftermål är att det som vardera make tar med sig till boet blir giftorättsgods, och därmed blir det möjligt att utmäta din partners egendom. Vad ni kan göra för att unvika detta är att förordna om att egendom ska vara enskild. Enligt 7 kap 1 § Äktenskapsbalken är en makes egendom giftorättsgods såvida den inte är enskild egendom. Egendom är enskild om detta stadgas i ett äktenskapsförord, se 7 kap 2 § ÄKtenskapsbalken. I ett äktenskapsförord kan makar, eller blivande makar, bestämma om egendom ska vara enskild egendom eller giftorättsgods. För att ett äktenskapsförord ska bli giltigt ska det vara skriftligt samt undertecknas av båda parter. Det ska även registreras hos Skatteverket. För att äktenskapsförordet ska bli giltigt från och med den dag som äktenskapet ingås måste ni lämna in äktenskapsförordet till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks.

Sammanfattningsvis, skriver ni ett äktenskapsförord som stadgar att egendom som vardera make tar med sig in i boet ska vara enskild kan ni undvika att din partners egendom tas i anspråk vid en utmätning. Ni bör även skriva att egendom som i framtiden tillfaller en make även den ska vara enskild egendom. Med fördel kan ni skriva att avkastning av enskild egendom ska vara enskild, skrivs inte detta riskerar ni att avkastningen blir giftorättsgods. Genom ett äktenskapsförord kan ni undvika att din blivande makes egendom tas i anspråk för dina skulder.

Behöver ni hjälp med att skriva ett äktenskapsförord kan vi här på Lawline hjälpa er.

Äktenskapsbalken hittar du här

Vänligen

Evelina Largren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1177)
2020-11-29 Formkrav äktenskapsförord
2020-11-28 Sälja fast egendom inom äktenskapet
2020-11-27 Undanta bostadsrätt från framtida bodelning
2020-11-26 Får jag gifta mig med min kusin?

Alla besvarade frågor (86940)