Äktenskapsförord innan vigsel

FRÅGA
Min dotter gifter sig i början av juni. Hon och fästmannen förlovade sig i januari. Dottern äger en lägenhet i innerstan Stockholm sedan 5 år tillbaka. (Fästmannen har en hyresrätt). Om lägenheten ska förbli bara hennes, dvs hennes enskilda egendom även efter vigseln - hur gör hon? Kan hon skriva ett sådant dokument nu - som bara hon undertecknar? Eller måste fästmannen också underteckna - även om det skrivs före vigseln?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vad som gäller egendom i äktenskap finns i äktenskapsbaken (ÄktB).

Det finns ett antal sätt som egendom kan bli en makes eller framtida makes, enskilda egendom. Så länge hon inte fått lägenheten i gåva, genom testamente eller att den trätt i stället för något sådant så måste den bli hennes enskild egendom genom ett äktenskapsförord enligt 7 kap. 1 § ÄktB. Hon och hennes blivande make måste då tillsammans bestämma att de vill skriva ett äktenskapsförord om att lägenheten ska vara hennes enskilda egendom. Äktenskapsförordet ska upprättas skriftligen och undertecknas av dem båda. När de skrivit under äktenskapsförordet måste de registrera det hos Skatteverket senast en månad efter att de ingick äktenskapet om det ska vara giltigt från den dagen de gifte sig. I annat fall kommer de gälla från den dag då det gavs in till Skatteverket enligt 7 kap. 3 § ÄktB.

På äktenskapsförordet så ska de blivande makarnas personnummer stå så att Skatteverket kan kontrollera folkbokföringuppgifter. Det kostar 275 kronor att registrera ett äktenskapsförord och det ska skickas i original till Skatteverket. Ni kan läsa mer på Skatteverkets hemsida här.

De kan såldes skriva ett äktenskapsförord redan nu men de måste båda två vara med på att lägenheten ska vara hennes enskilda egendom och fästmannen måste också underteckna äktenskapsförordet trots att det skrivs före vigseln. Vill de ha hjälp att skriva ett juridiskt korrekt äktenskapsförord kan de få de genom vår avtalsmall här.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll