Äktenskapsförord inför skilsmässa

Hej. Vi är gifta och ska skilja oss. Vi ska skriva äktenskapsförord, när det registrerars ska vi ansöka om skillsmässa. Är äktenskapsförord giltig då eller kan den hävas av en partner under skillsmässan i samband med bodelnings frågor. Tack

Lawline svarar

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar om klassificering av deras egendom inför eventuell äktenskapsskillnad (skilsmässa) och kan ingås både inför och under äktenskap. Det finns alltså inga hinder mot att ni ingår äktenskapsförord under äktenskapet och sedan vet med er att ni ska skiljas efter det har registrerats. För att avtalet ska vara giltigt krävs att formkraven är uppfyllda, dvs det ska vara skriftligt, undertecknas av båda makarna och registreras hos Skatteverket (se 7 kap. 3 § andra och tredje stycket äktenskapsbalken).

När formkraven är uppfyllda är alltså avtalet giltigt mellan makarna. Det finns ingen ensidig rätt för en av makarna att häva äktenskapsförordet eller hävda att det inte ska gälla. I samband med bodelningen kan alltså inte en av makarna häva äktenskapsförordet.

I vissa fall kan äktenskapsförord emellertid jämkas eller lämnas helt utan avseende (ogiltigförklaras) enligt 12 kap. 3 § äktenskapsbalken om de villkor som angetts anses oskäliga. Denna möjlighet utnyttjas dock restriktivt av domstolarna. Typiskt sett används jämkning om den ena maken på grund av äktenskapsförordet inte får ut någon egendom alls eller väldigt lite vid bodelningen eller om resultatet på annat sätt blir uppenbart ogynnsamt för ena maken.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm StenvallRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”