​Äktenskapsförord i efterhand

Hej!

Jag är gift och det finns inga äktenskapsförord eller dylikt. Jag kommer snart att ärva en större summa pengar och undrar då om min man får rätt till detta om det inte specifikt står enskild egendom i testamentet? Om min man har rätt till mitt arv, går det att skriva ett äktenskapsförord i efterhand ang detta?

Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om samlevnad i äktenskap regleras av äktenskapsbalken, se här. Regler om äktenskapsförord hittar du specifikt i äktenskapsbalken 7 kap 3 §.Ett äktenskapsförord kan skrivas vid äktenskapets ingående eller under äktenskapet vilket framgår av samma paragraf. Ett äktenskapsförord kan även senare ändras genom att upprätta ett nytt äktenskapsförord, för att upprätta ett sådant krävs ingen föregående bodelning, då detta är ett avtal mellan makarna som bygger på att dessa två är överens.

För att ett äktenskapsförord skall vara giltigt måste det vara skriftligt och undertecknat av båda makarna samt registreras hos skatteverket, se här. Äktenskapsförordet blir giltigt från och med registreringen, äktenskapsbalken 7 kap 3 § 2 – 3 st.

Äktenskapsförordet skall ange den egendom som skall vara enskild egendom, i detta fall de pengar som du skall får ärva. Tänk dock på att avkastning av enskild egendom blir giftorättsgods, exempelvis sparränta som bankkontot inbringar. Om du vill att även avkastningen skall vara enskild egendom måste det framgå i äktenskapsförordet.

Sammanfattningsvis går det bra att skriva ett äktenskapsförord efter äktenskapsets ingående, men de formella kraven som jag angett ovan måste vara uppfyllda (skriftlighet, undertecknat av båda makarna samt registreras hos skatteverket).

Lawline har erfarna jurister som kan hjälpa dig med att upprätta ett äktenskapsförord om du behöver hjälp med det. I nuläget finns Lawlines jurister i Stockholm men de har även möjlighet att hålla möten på telefon eller Skype, se här. Via Lawline kan du även få juridisk rådgivning via vår webb- och telefonrådgivning, se här.

Jag hoppas att mitt svar varit till hjälp!

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning