Äktenskapsförord gällande aktier och bankmedel

FRÅGA
Jag ska gifta mig med en utländsk medborgare. Han har inga tillgångar, och jag har aktier och fonder. För övrigt äger jag bara en bil, och bor i hyresrätt. Går det att skriva äktenskapsförord på aktier och bankmedel som finns när äktenskapet ingås?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 7 kap. 3 § Äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB) (här) kan makar eller blivande makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt och undertecknas av båda makarna eller de blivande makarna. Därefter ska äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket för att det ska bli gällande.

Du och din blivande make kan alltså skriva ett äktenskapsförord där du anger att dina aktier och bankmedel som du äger sedan innan ska vara din enskilda egendom. Detta medför att egendomen inte kommer att ingå i en ev. framtida bodelning eftersom den då inte utgör giftorättsgods. I en bodelning är det endast giftorättsgods som ska ingå, vilket följer av 10 kap. 1 § ÄktB (här).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1177)
2020-11-29 Formkrav äktenskapsförord
2020-11-28 Sälja fast egendom inom äktenskapet
2020-11-27 Undanta bostadsrätt från framtida bodelning
2020-11-26 Får jag gifta mig med min kusin?

Alla besvarade frågor (86819)