FrågaFAMILJERÄTTÄktenskap och äktenskapsförord22/05/2019

Äktenskapsförord framtida egendom

Hej! Jag har en fråga kring äktenskapsförord och bodelning!

Är det möjligt för en av parterna eller båda parterna, att jag genom äktenskapsförord särskilja all egendom och låta den vara enskild egendom? Och kan du även med giltig verkan avtala i äktenskapsförord om att låta framtida egendom bli enskild egendom, är detta möjligt och får detta giltig rättsverkan?

Vad blir då konsekvenserna inför en bodelning, blir det överhuvudtaget en bodelning vid skilsmässa?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Egendom som enligt ett giltigt äktenskapsförord ska utgöra enskild egendom, ingår inte i en eventuell bodelning. Enskild egendom är nämligen inte giftorättsgods. Detta följer av 7 kap. 1-2 §§ Äktenskapsbalken (ÄktB). För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt ska det upprättas skriftligen, undertecknas av båda makarna och registreras hos Skatteverket, 7 kap. 3 § ÄktB. Äktenskapsförordet är giltigt från den dagen det lämnas in till Skatteverket.

Det är möjligt att formulera äktenskapsförord beträffande framtida egendom, men det är viktigt att vara väldigt tydlig med exakt vilken egendom som avses. På grund av att minimera risken för framtida tvister angående tolkningen av vad äktenskapsförordet faktiskt avser. Det går att "uppdatera" äktenskapsförord med till exempel ytterligare specifikationer efter att det upprättats.

Finns det inget giftorättsgods alls, behöver ingen bodelning upprättas eftersom det inte finns något att dela på.

Hugo Snöbohm HartzellRådgivare
Hittade du inte det du sökte?