Äktenskapsförord formkrav

FRÅGA
Jag gifte mig förra året. Vid giftermålet hade jag både banksparade pengar samt ägde en lägenhet. Vi skrev inget äktenskapsförord men nu vill jag göra det eftersom min man har ett antal skulder om han hade innan äktenskapet samt har inga sparade engar eller annan egendom.Hur kan jag lösa det?Tacksam för hjälpen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar frågan som att den rör hur ni rent praktiskt kan gå tillväga för att skriva ett äktenskapsförord, och inte eventuella konsekvenser av ett sådant. Därför kommer jag utgå från de praktiska aspekterna som behöver beaktas vid upprättande av ett äktenskapsförord.

Till att börja med kan konstateras att ett äktenskapsförord kan förändras och förnyas med tiden, dvs är inget som med nödvändighet behöver ha skrivits i samband med vigseln. Eftersom att såväl parternas ägande som ekonomiska situation förändras är det naturligt att även äktenskapsförordet gör detsamma med tiden.

Jag skulle råda er att till att börja med ta tillsammans komma överens om hur och vad ni vill skriva, för att sedan specificera detta för en juridiskt kunnig person som kan hjälpa till med den konkreta utformningen av äktenskapsförordet. Särskilt viktigt kan detta vara om det finns barn med i bilden.

Ett äktenskapsförord måste uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt. Dessa formkrav framgår av äktenskapsbalken (ÄktB) 7:3. Där anges att äktenskapsförordet måste vara underskrivet av bägge makarna, dateras, vara skriftligt samt registreras hos skatteverket.

Hoppas detta var svar på din fråga! Annars får du gärna återkomma med mer specifika omständigheter rörande just er situation.

Med vänlig hälsning,

Sofia Ander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1176)
2020-11-28 Sälja fast egendom inom äktenskapet
2020-11-27 Undanta bostadsrätt från framtida bodelning
2020-11-26 Får jag gifta mig med min kusin?
2020-11-25 Kan jag lösa vår fastighet och se till att beloppet blir min enskilda egendom?

Alla besvarade frågor (86576)