Äktenskapsförord för blivande makar

Jag och min sambo ska gifta oss. Han äger ett hus värderat drygt 4 miljoner.

Han har lån på ca 2,3 miljoner, värdeökningen sen köpet är ca 1,5 miljoner (värderat för 6 månader sedan). Vi delar på alla kostnader utom på lånen som han betalar på själv.

Han har en inkomst på ca 42000 före skatt och jag 28000 före skatt så ekonomiskt har jag inte möjlighet att ta över halva lånet och att betala för summan som redan är betald på huset.

Vi behöver hjälp hur vi ska tänka för att få det ekonomiska och juridiska så rättvist som möjligt för oss båda.


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag har förstått din fråga rätt så vill ni ha juridisk hjälp med att rättvist fördela samt bestämma vad som ska utgöra er egendom vid en eventuell äktenskapsskillnad.

De två som ingår i ett äktenskap med varandra, blir makar och ingår i äktenskap enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 1:1. När två personer ingår i ett äktenskap, är huvudregeln att vardera makes egendom blir giftorättsgods. Giftorättsgods är all den egendom ni har nu och även all egendom som ni kommer att införskaffa under ert pågående äktenskap (se ÄktB 7:1). Huvudregeln är att giftorättsgodset ska delas lika mellan makarna vid en eventuell bodelning (se ÄktB 10:1). Till skillnad från giftorättsgods bodelas inte enskild egendom (se ÄktB 10:4). Enligt ÄktB 7:3 kan makar eller blivande makar, genom äktenskapsförord, bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem, ska vara hans eller hennes enskilda egendom.

Vid beräkningen av makarnas andelar i boet skall så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes enligt ÄktB 11:2. Vad som återstår av makarnas giftorättsgods, sedan avdrag har gjorts för att skulderna skall täckas, skall läggas samman. Värdet därav skall därefter delas lika mellan makarna (se ÄktB 11:3)

Jag rekommenderar därför att ni, genom äktenskapsförord, fastställer vem som ska äga vad och hur mycket. Om t.ex. du eller din blivande make vill att lånet (skulden) ska tillfalla honom vid en eventuell bodelning så att det inte ingår i ert giftorättsgods, kan han genom äktenskapsförord, avtala om att det ska bli hans enskilda egendom, alternativt att ni kommer överens om en annan summa/egendom som ska utgöra er enskilda egendom. Äktenskapsförord kan ni enkelt upprätta via vår avtalstjänst, se: http://www.lawline.se/vara_tjanster/avtal

Hoppas du fick svar på din fråga! Är det något som är oklart är du välkommen att höra av dig igen. Lycka till!

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning