Äktenskapsförord efter ingått äktenskap

Person A med förmögenhet bl.a på banken gifter sin med person B som inte har någon förmögenhet.

Person A vill skriva ett äktenskapsförord att all egendom är enskild.

Person B vägrar skriva på detta äktenskapsförord.Ej heller andra papper.

Vad händer då ?

Äktenskapet ingicks för 1,5 vecka sedan. Gäller andra regler när äktenskapet är så nytt ?

Kan person A skriva ett eget papper som skyddar hen ?

Kan person B föra över pengar från person A:s konton till sina konton ?

Vad skall person A göra för att skydda sin förmögenhet ?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Ett äktenskapsförord kan skrivas efter att äktenskapet ingåtts (7:3 ÄktB). Dock har man ingen skyldighet att skriva på ett äktenskapsförord utan precis som de allra flesta avtal gäller att man har en frihet att välja om man vill ingå avtalet.

Det som händer när två personer (makarna) gift sig utan att skriva ett äktenskapsförord är att egendomen personerna har tillsammans utgör s.k. giftorättsgods. (Detta regleras i 10:1 ÄktB). Att egendomen är giftorättsgods innebär att den ingår i bodelningen vid äktenskapets upplösning. Enligt huvudregeln delas (efter skuldavräkning) giftorättsgodset lika mellan makarna. Makarna får alltså hälften var. (11:3 ÄktB)

Ett undantag till denna huvudregel är en sorts skyddsregel reglerad i 12:1 ÄktB. Enligt denna regel kan bodelningen (då makarna skiljer sig) i stället göras så att A får behålla mer av sitt giftorättsgods om det med hänsyn till omständigheterna skulle vara oskäligt att A ska lämna egendom till B enligt huvudregeln. Andelen som får behållas av A beräknas på det sätt som är mest lämpligt i det särskilda fallet.

Exempel på omständigheter som skulle kunna göra det oskäligt är

Äktenskapets längd (fem år brukar anses vara kortvarigt äktenskap, inklusive gemensam boendetid innan äktenskapet) ochMakarnas ekonomiska förhållanden (t.ex. att den ena maken har betydligt mer än den andra, så som det verkar vara i det här fallet).

Märk väl att detta endast har relevans vid en BODELNING, då A och B eventuellt skulle skilja sig (vilket alltså innebär att äktenskapet upplöses, 1:5 ÄktB), och alltså inte är något som sker under tiden A och B är gifta.

Vad gäller frågan om B kan överföra pengar från A:s konto till sitt konto gäller att vardera maken äger sin respektive egendom, även om det är giftorättsgods (1:3 ÄktB). Huruvida egendom är enskild eller giftorättsgods har alltså endast betydelse vid äktenskapets upplösning, inte under tiden äktenskapet gäller. Detta innebär att B inte kan överföra pengar från A:s konto till sitt konto utan A:s tillstånd.

Hoppas du fått svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar

Michelle Gaudin GonzálezRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”