Äktenskapsförord - bestämma att framtida arv ska vara enskild egendom?

Hej. Kan man skriva ett äktenskapsförord där man bestämmer att mitt framtida arv ska vara enskild egendom? Bakgrunden är att min makes föräldrar har testamente som säger att deras arv ska vara enskild egendom så för att balansera upp det vill jag också ha det så. Vi har inga gemensamma barn, bara särkullsbarn. Min far är redan avliden och min mor vill inte skriva testamente.

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Enligt 7 kap. 3 § första stycket Äktenskapsbalken så kan makar genom äktenskapsförord bestämma att "egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom". Med "tillfaller" avses just att en make kan bestämma att egendom som senare kommer tillfalla denne, exempelvis genom arv, ska vara enskild egendom. Svaret på din fråga är därmed ja, du kan bestämma att ditt framtida arv ska vara enskild egendom. Enligt nämnda paragrafs andra stycke ska då äktenskapsförordet upprättas skriftligen och undertecknas av båda makarna. Därefter ska äktenskapsförordet registreras hos skatteverket, enligt paragrafens 3 stycke.

Hoppas du upplever att jag besvarat din fråga. Har du övriga frågor eller funderingar är du välkommen att återkomma med dessa i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,


Adam Karttunen BarkRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning