Äktenskapsförord - arv

FRÅGA
Hej!Ärver makar varandras enskilda egendom, vid äktenskapsförord, eller är egendomen bara enskild under äktenskapet?MVHRolf Johansson
SVAR

Hej!

Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Ett äktenskapsförord reglerar makarnas egendomsförhållanden, vad som makarna önskar ska vara giftorättsgods och vad som ska vara enskild egendom. Detta finns att läsa om i 7 kap 1,2 och 3 §§ i Äktenskapsbalken (ÄktB), vilken du hittar (här). Ett äktenskapsförord aktualiseras när det är dags för bodelning, vilket oftast sker vid äktenskapets upphörande. Ett äktenskap upphör antingen genom att äktenskapsskillnad eller vid en makes död, vilket följer av 1 kap 5 § i ÄktB.

Vid någon av makarnas död så sker en bodelning, och då ska makarnas egendom fördelas mellan dem, vilket följer av 9 kap 1 § i ÄktB. Det är nu äktenskapsförordet aktualiseras, för i bodelningen ska endast makarnas giftorättsgods ingå, vilket följer av 10 kap 1 § ÄktB. Har makarna sinsemellan avtalat vad som ska vara enskild egendom och giftorättsgods genom ett äktenskapsförord så gäller det även vid bodelningen vid ett dödsfall. Det ni har avtalat ska vara enskild egendom ska då undantas från bodelningen.

Vid bodelning får den efterlevande maken alltså hälften av giftorättsgodset plus sin enskilda egendom, och samma sak gäller för den avlidnes dödsbo. Säger äktenskapsförordet att all egendom är enskild, finns det inget giftorättsgods att fördela och var och en behåller då sin egendom.

Efter att bodelning skett återstår arvsdelen och fördelningen av den dödes tillgångar. I detta läge spelar det ingen roll om det tidigare har existerat något äktenskapsförord eller inte eftersom äktenskapet är upplöst och egendomen därur redan är fördelad. Enligt 3 kap 1§ 1st Ärvdabalken (ÄB), (som du hittar här här) ska den dödes tillgångar tillfalla den efterlevande maken. Detta gäller såvida den avlidne inte har några så kallade särkullbarn, det vill säga barn tillsammans med någon annan än den efterlevande maken.

Finns det andra arvingar till den först avlidne eller gemensamma barn i livet vid den efterlevande makens död så fördelas den först avlidnes kvarlåtenskap mellan dem först i det skedet enligt principen om efterarv, se 3 kap 2 § ÄB. Detta eftersom den efterlevande maken först ärver den först avlidnes egendom enligt 3 kap 1 § ÄB.

Ett sätt att reglera vem som ärver vad är att upprätta ett testamente, då ett äktenskapsförord inte reglerar detta.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga. Har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1157)
2020-10-22 Påverkar ett äktenskapsförord arvsfördelningen?
2020-10-20 Återkallelse av äktenskapsförord
2020-10-13 Vad är viktigt att tänka på vid (totalt) äktenskapsförord och hur fördelas samägd fastighet?
2020-10-11 Vad behöver jag ha med mig när jag gifter mig i Turkiet?

Alla besvarade frågor (85243)