Äktenskapsförord, aktier och specifikationskrav

FRÅGA
Hej,Jag är gift med min fru sedan en tid och jag äger två aktiebolag som skall vara min enskilda egendom vid skilsmässa. Hur formuleras ett äktenskapsförord för att täcka detta scenario? Det ena bolaget äger jag 100% och är motsvarande ett holdingbolag där bl.a. mitt pensionskapital återfinns och det andra bolaget är jag delägare med tre andra.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Jag kan tyvärr inte formulera en exakt text där det står hur och vad du ska skriva ner i ett äktenskapsförord eftersom jag inte är expert på området. Däremot kan jag ge dig verktyg, exempel och ideér som visar dig vad du kan tänka på när du skriver ner äktenskapsförordet.

För att täcka ditt scenario, så krävs det att du tydligt och klart i ett äktenskapsförord anger vad det är du exakt vill ska vara din enskilda egendom. Gäller det aktierna i holdingbolaget, så ska du som exempel kanske ange att "XX (Antal) aktier i holdingbolaget XX ska utgöra Robert (+efternamn) enskilda egendom".

Fortlöpande aktieinnehav kan troligen inte villkoras som enskild egendom. Det innebär att om du utökar aktieinnehavet i antal i bolaget, så kommer denna utökade del troligen inte att vara enskild egendom med stöd av ett tidigare äktenskapsförord. Man kan alltså inte i ett äktenskapsförord villkora att "samtliga aktier i bolaget XX ska utgöra enskilda egendom" eftersom aktieinnehav kan vara föränderligt genom tiden. Detta framgår av juridisk litteratur och praxis där det förespråkas ett "specifikationskrav". Utökar aktierna i antal så bör du, om du vill behålla dessa nya aktier som enskild egendom, skriva ett ytterligare äktenskapsförord gällande dessa nya aktier. Anledning till detta synsätt är att en make inte ensidigt ska kunna styra vad som ska utgöra enskild egendom utan den andre makens samtycke och underskrift. Ett annat exempel på ett otillåtet villkor är när villkoret gäller "allt tillgodohavande på ett bankkonto", dvs. att villkor som innebär att alla pengar på ett visst konto som ägs av ena maken ska utgöra dennes enskilda egendom juridiskt sätt är ogiltigt. Om detta hade varit att anse som ett tillåtet villkor så hade den maken, vars egendom förordats vara enskild egendom, haft möjligheten att precis innan en eventuell skilsmässa överföra pengar från ett annat konto till det förordade bankkontot för att helt plötsligt förvandla dessa till enskild egendom.

Förutom kravet på skriftlig precisering och tydlighet gällande vad som ska avses utgöra enskild egendom, krävs det dessutom att båda makarna skriver under förordet (behöver inte skriva under samtidigt) samt att förordet registreras hos skatteverket. Dessa är alltså förutsättningarna för att ett äktenskapsförord ska anses vara giltigt och bindande för makarna.

Viktigt att nämna är att, bara för att det finns ett äktenskapsförord som gör dina aktier till enskild egendom, så innebär det inte per automatik att aktiernas avkastning (vinst) också utgör enskild egendom. Detta framgår av Äktenskapsbalken 7 kap 2§ 2st. Vill du skydda avkastningen till aktierna som enskild egendom, måste detta tydligt framgå av äktenskapsförordet.

Jag råder dig att ändå söka dig till en jurist/advokat som kan hjälpa dig att skriva ner ett äktenskapsförord. På Lawline har vi betalda juridiska tjänster där du som privatperson kan få råd och hjälp med dina privata angelägenheter.

Jag hoppas att jag gett dig ett någorlunda tillfredställande svar.

Arash Ghavamnejad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1189)
2021-01-19 Äktenskapsförord i internationellt sammanhang
2021-01-13 Vad händer med äktenskapsförord efter skilsmässan?
2021-01-03 Hur upphäver man ett äktenskapsförord?
2020-12-30 Kan man genom gåvobrev göra gåva till enskild egendom?

Alla besvarade frågor (88324)