Äktenskapsförord

Kan man få hjälp med att formulera ett nytt äktenskapsförord av er och vad blir isåfall kostnaderna

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar som säger att viss eller all egendom som tillhör eller tillfaller någon av makarna ska vara dennes enskilda egendom. Den enskilda egendomen ingår sedan inte i bodelningen vid en eventuell skilsmässa enligt 7 kap. 3 § st. 1 och 10 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Poängen med förordet är alltså att viss egendom inte ska delas lika vid en äktenskapsskillnad. Ett äktenskapsförord kan skrivas när som helst under eller inför ett äktenskap och det är helt upp till makarna själva exakt vilken egendom som ska vara enskild och inte.

Ett äktenskapsförord kan se ut på flera olika sätt och är ofta mycket individuella beroende på vilken typ av egendom som ska omfattas. P.g.a. detta finns ingen särskild blankett om äktenskapsförord. Generellt kan dock sägas att ett äktenskapsförord, måste vara skriftligt, undertecknat av båda parterna och registrerat hos skatteverket, för att vara giltigt (7 kap. 3 § st. 2 och 3 ÄktB). Även båda parternas personnummer ska anges i förordet, så att skatteverket kan kontrollera att folkbokföringsuppgifterna stämmer. Det kan vara bra att be någon eller några personer bevittna äktenskapsförordets undertecknande, ur bevis hänseende vid en eventuell tvist. När äktenskapsförordet ska registreras hos skatteverket ska detta skickas i original och en ansökningsavgift på 275 kr ska inbetalas.

Det är mycket viktigt att äktenskapsförordet är tydligt så att eventuella tvister kan undvikas. Det är också viktigt att äktenskapsförordet inte är oskäligt. Om ett villkor i ett äktenskapsförord är oskäligt med hänsyn till förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt, kan nämligen villkoret jämkas eller lämnas utan avseende vid en bodelning (12 kap. 3 § ÄktB). På Lawline är samtliga rådgivare studenter och för att vara helt säker på att allt du vill åstadkomma med äktenskapsförordet realiseras samt att det genomförs korrekt, föreslår jag att du tar kontakt med en Jurist.

Om du själv vill titta närmare på nämnda lagrum se (https://lagen.nu/1987:230) för ÄktB.

Hoppas att jag kunde svara tillfredsställande på din fråga.

MVH/ Veronica Eriksson  

Veronica ErikssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning