Äktenskapsförord

FRÅGA
Gemensamt äktenskapsförord mellan makar. Är det möjligt eller rent av ett bra alternativ. Allt på samma dokument och inga oklarheter om vad som tillhör vem.mvh,
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Ett äktenskapsförord är ett bra och tryggt sätt att fördela egendomar mellan makar. Man kan även föreskriva att kommande inköp ska vara en viss typ av egendom enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 7 kap. 2-3 §§. Man har alltså full möjlighet antingen att göra vissa egendomar eller tillhörigheter till enskilda genom förord eller så kan man med hjälp av en bodelning under äktenskapet enligt ÄktB 9 kap. 1 § fördela egendomar. Man kan även ändra förhållandena under sin livstid genom att skriva ett nytt äktenskapsförord och göra vissa egendomar till giftorättsgods som då vid en äktenskapsskillnad räknas in i bodelningen.

Det som är viktigt att komma ihåg är formkraven för att det ska äga giltighet. Det innebär att båda parter skriftligen ska upprätta och underteckna handlingen och att den registreras hos Skatteverket enligt ÄktB 7 kap. 3 §.

Behöver ni hjälp att upprätta ett förord eller har ytterligare frågor om vad som skulle passa bäst i just ert fall så boka en tid hos oss på www.lawline.se/boka .

Hoppas ni fick svar på er fråga och lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1120)
2020-08-09 Göra all egendom till enskild men vi vill ärva från varandra
2020-08-07 Kan jag göra en vinst till enskild egendom?
2020-08-03 Blir makar automatiskt samägare till lån om de gifter sig?
2020-08-03 Vilken egendom ska beräknas som vår enskilda?

Alla besvarade frågor (82663)