Äktenskapsförord

FRÅGA
Hej! Jag bor ihop med min man, vi är gifta sen strax över 2år tillbaka och har en dotter på snart 2år. Jag undrar: vi ska skilja oss och han har två bilar SOM VI KOMMIT ÖVERENS OM att det är enbart hans om bi skiljer oss så jag inte ska stå på detta. Även mitt företagslån ska ENBART JAG stå på.Finns det någon speciell blankett som jag vi ska skriva i? Eller kan man skriva egna papper som vi båda signerat?Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Eftersom frågan rör äktenskapsförhållandet är äktenskapsbalkens regler tillämpliga.

Bilarna

En bodelning ska ske efter det att äktenskapet har blivit upplöst (9:1 äktenskapsbalken). Reglerna om bodelning emellertid dispositiva – du och din make kan därför dela upp saker på vilket sätt ni vill vid en bodelning. Ni kan komma överens om att din makes bilar ska tillfalla honom. Då ska ni upprätta ett bodelningsavtal. Denna ska vara skriftligt och underskrivet av er båda (9:5 äktenskapsbalken). Om du söker på "bodelningsavtal" på Google dyker ett flertal mallar upp som kan vara till hjälp.

Om ni inte skulle lyckas nå en överenskommelse är huvudregeln att egendom ska delas lika mellan er. När det har fastslagit hur mycket varje make har rätt att erhålla i egendom motsvarande ett visst belopp ska lottläggning ske. Då har varje make rätt att i första hand få sin egendom på sin lott. Det innebär att din make kan göra anspråk på sina två bilar även på detta sätt.

Ett annat alternativ är att upprätta äktenskapsförord som föreskriver att bilarna ska utgöra enskild egendom. Det är nämligen endast gifterättsgods som ska ingå i bodelningen (10:1 äktenskapsbalken). Gifterättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7:1 äktenskapsbalken). På så vis kan ni undanta bilarna helt från bodelningen. Notera att detta medför att den egendom ni delar lika mellan er blir mindre.

Företagslånet

Enligt principen om särförvaltning ansvarar vardera maken för sina egna skulder (1:3 äktenskapsbalken). Vardera maken har rätt att från värdet av sin egendom göra ett avdrag för värdet av sina skulder. Detta gäller emellertid endast skulder som hänför till giftorättsgods. Ditt företagslån torde utgöra ett sådant fall.

Om värdet på skulderna skulle vara större än värdet på makens egendom blir resultatet att denna går in i bodelningen med 0. Makar delar alltså på nettoöverskott, inte på nettounderskott. Det innebär att din make inte kommer behöva stå för dina skulder.

Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.

Med vänlig hälsning,

Linda La
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (997)
2019-09-23 Hur gör man om man inte vill dela sparade pengar vid skilsmässa?
2019-09-22 Ska man registrera gåva om enskild egendom hos Skatteverket?
2019-09-14 Göra egendom enskild
2019-09-08 Får en make göra stora investeringar utan samtycke från den andra maken?

Alla besvarade frågor (73015)