Äktenskapsförord

FRÅGA
Hej!Jag håller på och skriver ett äktenskapsförord till mig och min blivande make.Vi tänkte skriva följande: All egendom som var och en av oss förvärvat före äktenskapets ingående eller förvärvar under äktenskapet, liksom all avkastning därav ska vara förvärvarens enskilda egendom.All egendom som makarna kan komma att förvärva genom arv, gåva eller testamente ska vara enskild, liksom all avkastning till detta.Sedan tänkte vi bifoga ett dokument med information om vad som tillhör var och en av oss vid äktenskapets ingående. Min fråga är då, behöver vi i detta dokumet skriva ned privata kontonummer, fonder m.m. som direkt kan härledas till var och en av oss? Min gissning är att det räcker att skriva ned egendom som inte går att härledas.Med vänlig hälsning, Minna
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till LawLine med din fråga!

Vad gäller ett äktenskapsförord är detta att se som ett avtal mellan makarna. I svensk lag finns ingen direkt modell för hur avtal ska tolkas (om oklarhet uppstår), därmed finns det en rad olika metoder man kan ta till för att tolka vad som ska gälla avseende ett avtal. Jag anser å ena sidan att det borde räcka att skriva VAD ni äger, men å andra sidan är det aldrig till nackdel att vara övertydlig vad gäller författandet av avtal. Därför skulle jag nog personligen ta med kontonummer etc, då många makar ofta skaffar gemensamma konton under äktenskapets gång!

Dessutom vill jag tipsa er om att hålla isär era bankkonton, då det i ett rättsfall från 1992 ansågs att makarnas egendom hade blivit sammanblandad, så trots att det fanns äktenskapsförord blev detta konto att anse som giftorättsgods.

Hoppas detta besvarade din fråga!

Hälsningar,

Josefine Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1252)
2021-07-31 Vad innebär äktenskapsförordet?
2021-07-15 enskild egendom och testamente
2021-07-01 Vad gäller för bostadstillägg vid giftemål?
2021-06-30 Kan ett äktenskapsförord tecknas under pågående äktenskap? + hur behandlas pensionssparande vid bodelning?

Alla besvarade frågor (94568)