Äktenskapsförord

Om man skriver ett Äktenskapsförord som nedan, är det då nödvändigt att också bifoga en förteckning över egendomen.?

"All egendom som vi för med oss i äktenskapet, samt framtida avkastning av den, ska vara enskild som den andra maken inte ska ha giftorätt i. "

Tack för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Genom ett äktenskapsförord kan makar bestämma att egendom, och avkastning från sådan egendom ska tillhöra personerna som enskild egendom. Äktenskapsförord ska vara skriftliga och undertecknas av båda makarna. Äktenskapsförordet ska vidare registreras hos Skatteverket. Detta framgår av Äktenskapsbalken 7 kap. 3§.

Då man skriver ett äktenskapsförord är det viktigt att dokumentet är tydligt utformat, samt att det framgår vad för egendom som åsyftas. Egendomen ska identifieras på ett tydligt vis. En bilaga med förteckning över vad som åsyftas är inte nödvändigt om denna definieras i äktenskapsförordet. Däremot att ha en sådan bilaga är givetvis bra för framtida eventuella tvister.

För vidare hjälp att upprätta sådant äktenskapsförord och testamente, hänvisar jag dig till Lawlines juridiska byrå, som ni antingen finner under fliken "Boka tid med jurist", eller att ni skickar ett mail till info@lawline.se.

Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag.

Marcus AnstrinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning