Äktenskapsförord

FRÅGA
Hej Vi är ett par som vill upphäva ett skrivet testamente genom att upprätta ett nytt äktenskapsförord.Vi har skrivet ett utkast till detta och undrar om det räcker med denna skrivning ? Behöver äktenskapsförordet bevittnas?ÄktenskapsförordHärmed bestämmer vi att upphäva det testamente som tecknades den 10 December 1993 av Pers båda föräldrar Lena och Knutoch som säger att den egendom som tillfaller Perskall vara hans personliga egendom.Vi vill härmed återinföra giftorättsgemenskap i egendomen.Göteborg den xxxxxx xxxxxx xxxxxPersnr. Persnr. Adress Adress______________________________ _________________________________Bevittnas av___________________________ ______________________________________________________ ____________________________
SVAR

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett äktenskapsförord kan skrivas när som helst under ett äktenskap och behöver inte bevittnas. De krav som ställs för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt är att det är skriftligt samt registreras hos Skatteverket. Det ska även inkludera era personnummer och undertecknas av er båda. Ett äktenskapsförord kan se ut på olika sätt och det finns ingen definitiv ”mall” som gäller.

Det framkommer dock av frågan att det är den ena makens föräldrar som testamenterat sin egendom till honom. Tyvärr kan den egendom som blivit enskild genom tredjemansförordnande inte omvandlas till giftorättsgods genom ert äktenskapsförord vilket går att utläsa av 7 kap, 2 § 1 st. 2-4 p. Äktenskapsbalken. Regeln finns för att värna om den som skrivit testamentets vilja.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är annars varmt välkommen att höra av dig till Lawlines Juristbyrå på mailen bokning@lawline.se.

Therese Yngwe
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1266)
2021-09-14 Hur upprättas ett äktenskapsförord? Hur gör man egendom till enskild egendom?
2021-09-09 Gäller fortfarande äktenskapsförordet?
2021-09-03 Vem äger vad makar emellan?
2021-08-31 Eget ansvar över skulder under äktenskap

Alla besvarade frågor (95763)