Äktenskapsförord

FRÅGA
Hej!Jag och min thailänska flickvän går i giftastankar. Jag har en bostadsrätt och en del pengar på banken. Tanken är att ta henne till Sverige och inför det sälja lägenheten och köpa hus. Jag står för hela ekonomin och skulle vilja helgardera mig att det som i dagsläget är mitt fortsätter vara mitt även vid en skiljsmässa men även det som jag kommer införskaffa i framtiden hus, materiella tillgångar, pengar och dyligt inte kan tas i från mig. Går det att helgardera sig? Finns det något annat jag bör tänka på i denna situation?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De frågor som ska besvaras rör regler som stadgas i äktenskapsbalken (ÄktB) (här). Huvudregeln är att när makar ingår äktenskap med varandra blir makars enskilda egendom giftorättsgods. I 7:1 ÄktB (här) stadgas att en makes egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom. Det ni ska göra är att upprätta ett äktenskapsförord där det framgår vad som ska vara din enskilda egendom, exempelvis bostadsrätten och dina banktillgodohavanden. Ett äktenskapsförord är ett avtal om vilken typ egendom ska vara, enskild eller giftorättsgods. Äktenskapsförordet kan omfatta båda makars egendom eller bara den ena makens egendom.

I 7:3 ÄktB (här) framgår att ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av makarna eller de blivande makarna. Detta ska sedan registreras hos Skatteverket. Ett äktenskapsförord som har slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. I annat fall gäller äktenskapsförord först från och med den dag då det ges in till Skatteverket.

Om ni vill ha hjälp att upprätta ett äktenskapsförord kan vi på Lawline hjälpa er med det!

Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Nathalie Byström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1189)
2021-01-19 Äktenskapsförord i internationellt sammanhang
2021-01-13 Vad händer med äktenskapsförord efter skilsmässan?
2021-01-03 Hur upphäver man ett äktenskapsförord?
2020-12-30 Kan man genom gåvobrev göra gåva till enskild egendom?

Alla besvarade frågor (88247)