Äktenskapsförord

Vad menas med ordalydelsen "... vad vi medför vid äktenskapetsingående skall vara enskild egendom, vari den andre inte äger giftorätt."

Lawline svarar

Hej! Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.

Eftersom att frågan rör egendom vid äktenskap är det Äktenskapsbalken (ÄktB) som är den aktuella lagen. I 7 kap ÄktB finns bestämmelser kring makars egendom.
I 1§ står som huvudregel att en makes egendom är giftorättsgods om den inte är enskild. Enligt 2§ är enskild egendom bland annat egendom som till följd av äktenskapsförord gjorts till enskild. Den skrivelse du citerar är en typisk sådan skrivelse som kan användas i ett äktenskapsförord för att göra egendom till enskild istället för giftorättsgods. Skrivelsen får innebörden att all egendom som makarna ägde innan äktenskapets ingående ska vara enskild egendom.

Innebörden av att egendomen är enskild framgår av olika bestämmelser i ÄktB och får störst betydelse vid bodelning. Bodelning innebär att makarnas egendom delas upp mellan dem. I bodelningen ingår, enligt 10 kap 1§ ÄktB, makarnas giftorättsgods. I korthet går en bodelning till som så att värdet av makarnas giftorättsgods läggs samman, skulder dras av och sedan delas summan i två. Att egendomen är enskild innebär att den är undantagen från bodelning och alltså inte räknas in.

ÄktB hittar du här

Hör av dig igen om du har några fler frågor!Angelica AhlströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”