FrågaFAMILJERÄTTÄktenskap och äktenskapsförord18/06/2022

Äktenskapsförord

Jag är fransk medborgare som bor i Sverige. Jag äger en lägenhet i Sverige. Jag ska gifta mig med min fästmö i Frankrike och flytta tillbaka dit om 3 månader. Notarien i Frankrike kommer inte att nämna lägenheten i vårt äktenskapsförord eftersom de inte kan verifiera ägandet Behöver jag ett äktenskapsförord hos en advokat i Sverige för min lägenhet?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Av din fråga tolkar jag det som att du undrar om du behöver ett äktenskapsförord i Sverige för att din lägenhet inte ska anses vara giftorättsgods (makarnas gemensamma egendom). I mitt svar kommer jag att tillämpa äktenskapsbalken (ÄktB). 

Nödvändigt med ett äktenskapsförord för att lägenhet inte ska vara giftorättsgods?

Huvudregeln är att en makes egendom (t.ex. lägenhet) är giftorättsgods så länge den inte är enskild egendom, 7 kap. 1§ ÄktB. En makes egendom kan anses vara enskild egendom på grund av att det finns ett äktenskapsförord som anger det, 7 kap. 2§ 1 punkt ÄktB. Såvida det inte finns några andra särskilda omständigheter bör detta innebära att det krävs ett äktenskapsförord för att lägenheten ska anses vara enskild egendom. 

Det finns tre krav som ska vara uppfyllda för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt. För det första, ska det vara skriftligt, för det andra, undertecknat av makarna och slutligen ingivet för registrering hos skatteverket, 7 kap. 3§ ÄktB. Mer detaljer avseende äktenskapsförordet anges också i 7 kap. 3§ ÄktB. 

Slutsats

Sammantaget bör du behöva ett äktenskapsförord i Sverige för att din lägenhet i Sverige inte ska anses vara giftorättsgods, såvida det inte finns andra omständigheter som tyder på annat. 

Jag hoppas att mitt svar har gett dig viss vägledning. Du får gärna höra av dig om du ha fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Linnéa LingemarkRådgivare