Äktenskapsbodelning eller äktenskapsförord

FRÅGA
Hej!Jag och min fru håller har bestämt oss för att flytta ifrån varandra. Vi har tidigare bott tillsammans i en hyresrätt, min fru kommer att bo kvar där men jag håller på att leta efter en ny bostad. Vi tycker fortfarande om varandra och vill vänta med att skilja oss tills vi vet hur allt känns med att bo ifrån varandra. Just den biten gör det lite oklart för oss vad som gäller om jag skulle köpa en bostadsrätt. Min fru är student och har således ingen inkomst som banken kan räkna med för ett bolån. Det vi skulle vilja uppnå är att banken kan räkna bort henne vid ett eventuellt bostadslån och att jag äger den eventuella lägenheten själv. Detta för att jag annars inte kommer kunna låna tillräckligt mycket för att kunna köpa en lägenhet. Jag har försökt att läsa på lite om bodelning under äktenskap och äktenskapsförord men jag har lite svårt att förstå vad som gäller och vad vi behöver göra. I övrigt har vi inga större ägodelar förutom möbler, bil och lite andra småsaker. Och lägenheten i fråga är inget som vi äger idag utan planen är att jag ska köpa en.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I Äktenskapsbalken kan man i 1:3 utläsa att varje make svarar för sina egna skulder och råder över sin egen egendom.

I 7:1 framgår att makes egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom. Vad som menas med det är att man vid bodelning utgår från att all egendom är giftorättsgods med undantag från det som enligt lagen ska räknas som enskild egendom. Vad som är enskild egendom räknas upp i den följande paragrafen. Allt som tas med i ett äktenskapsförord räknas som enskild egendom och ingår alltså inte i bodelningen vid skilsmässa. Allt som inte är enskild egendom ska räknas med i bodelningen enligt 10:1.

Eftersom ni inte kommer att bo tillsammans i bostadsrätten och det inte heller är syftet, så kommer den dock inte att räknas som er gemensamma bostad enligt 7:4..

Bodelning under äktenskapet, eller Äktenskapsbodelning, kräver att ni båda två är överens både om att den ska göras och hur den ska göras. Om ni vill göra bodelning under äktenskapet, alltså inte en bodelning för att ni skiljer er, måste ni registrera den hos Skatteverket. På deras hemsida (här) står precis hur man går tillväga och var den ska skickas. Efter en äktenskapsbodelning fortsätter egendom som var giftorättsgods innan äktenskapsbodelningen att vara giftorättsgods . Det är alltså bara själva äganderätten till föremålen som fördelas vid denna typ av bodelning - den blir inte enskild egendom.

Om ni upprättar ett äktenskapsförord så kan ni genom det bestämma vad som ska vara er enskilda egendom. Där kan du till exempel skriva att bostadsrätten ska vara din enskilda och då kommer den inte att räknas med i bodelningen vid en eventuell skilsmässa.

Så länge du uppfyller bankens krav för att ta lån så ska det inte vara några problem att ta lånet utan din fru. Du kan köpa bostadsrätten ensam och stå på lånet ensam. Jag råder er dock att skriva äktenskapsförord där du förklarar bostadsrätten som din enskilda egendom. Ni skickar in äktenskapsförordet till Skatteverket och ni kan ändra det i efterhand genom att skicka in ett nytt äktenskapsförord om ni skulle ångra er. Här kan du läsa hur ni gör, steg för steg, om ni vill lämna in äktenskapsförord och vad det kostar.

Hör gärna av dig igen om du har vidare frågor!

Vänligen,

Edith Grundin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1157)
2020-10-22 Påverkar ett äktenskapsförord arvsfördelningen?
2020-10-20 Återkallelse av äktenskapsförord
2020-10-13 Vad är viktigt att tänka på vid (totalt) äktenskapsförord och hur fördelas samägd fastighet?
2020-10-11 Vad behöver jag ha med mig när jag gifter mig i Turkiet?

Alla besvarade frågor (85278)