Äktenskaps betydelse för möjlighet att beviljas lån

Hej, vi är ett gift par med väldigt skilda inkomster som står inför att vi ska skilja oss. Vi kommer att sälja vår befintliga bostad som vi kommer att göra ca 2 miljoner vinst på (exkl. skatt). Vad vi undrar är om det finns någon praktiskt betydelse för oss ifall vi är skilda innan vi köper oss var sin ny bostad, eller ifall vi kan vänta med det? Vi står lite i valet och kvalet kring hur vi ska göra. Eftersom vi har så vitt skilda inkomster, jag tjänar omkring 60 tusen/månad, mannen ca 35 tusen. Vi bor i en storstad vilket gör att trots den stora vinsten från nuvarande boende så kommer det att bli svårt för mannen att få lån till ny bostad. Finns det sett ur den aspekten någon fördel med att vi fortsätter att vara gifta, men med separata boenden?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Äktenskapet är en juridisk konstruktion som huvudsakligen reglerar det rättsliga förhållandet mellan makarna (även relationen till exempelvis gemensamma barn och borgenärer kan dock påverkas). Enligt min uppfattning påverkar inte ert äktenskap din nuvarande makes möjlighet att få lån rent juridiskt, vilket med hänsyn till utgångspunkten ovan tycks systematiskt rimligt. Vilka överväganden banken ifråga gör kan jag förstås inte uttala mig om, men det ter sig otroligt att de skulle låta sig "luras" av ett slags skenäktenskap; deras tänkta fordran mot din man skulle inte bli särskilt mycket säkrare av att ni vore gifta, även om en hypotetisk situation då ert äktenskap skulle kunna spela en betydande roll inte är omöjlig att konstruera. Om jag som bank i utgångsläget inte vore villig att ge din nuvarande make ett lån skulle jag inte nöja mig med något mindre än att du stod som medgäldenär för (alternativt gick i borgen för) din makes skuld, oavsett om ni varit gifta eller ej. Jag kan dock, som sagt, inte uttala mig om hur banken gör sin bedömning.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning