Äktenskapets inverkan på äganderätten mellan makar

FRÅGA
Hej,Jag har gift mig med en kinesisk kvinna i Kina. vi väntar på hennes uppehållstillstånd här i Sverige.Min fråga gäller min bostadsrätt. Äger hon halva min bostadsrätt eftersom vi är gifta, eller vad gäller?Vet inte hur de svenska lagarna tolkar det.Tack på förhand!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tillämplig lagstiftning för din fråga är äktenskapsbalken. När två personer gifter sig kan man se att deras egendom delar upp i två former, man talar man om giftorättsgods respektive enskild egendom. Jag ska förklara vad man menar med de begreppen, vilket kommer underlätta att sedan förstå svaret på din fråga! Jag lägger in en sammanfattning av mitt svar längst ner.

Egendom kan bli enskild genom bland annat äktenskapsförord eller genom arv/testamente med ett villkor om att egendomen ska vara enskild (7 kap 2 § äktenskapsbalken). All egendom som du och din fru äger som inte är enskild egendom är giftorättsgods.

Vad är då poängen med att dela upp egendom i enskild egendom och giftorättsgods? Jo, när två makar skiljer sig eller den ena avlider ska en bodelning ske mellan makarna där egendomen delas mellan de två. Den enskilda egendomen är i en sådan bodelning fredad från att delas - det är alltså bara giftorättsgodset som delas mellan makarna.

Nu mer konkret till din fråga.

Nej, din fru äger inte hälften av din bostadsrätt på grund av ert äktenskap. En vanlig missuppfattning är att äganderätten delas mellan de två som gifter sig. Du bör snarare se det som att giftorättsgodset gör att ni som makar har en framtida rätt att eventuellt få en viss del av den andres egendom, ett slags latent anspråk som blir aktuellt först vid bodelning.

Ifall bostadsrätten är giftorättsgods (dvs inte täcks av något av kraven för att vara enskild egendom) kommer den ingå i en framtida bodelning mellan dig och din fru. Det innebär att din fru kan få rätt till bostadsrätten. Men i nuläget äger hon inte din bostadsrätt, det gör du.

Jag antar att ni kommer bo ihop i din bostadsrätt, den kommer då utgöra er gemensamma bostad vilket definieras i 7 kap 4 § äktenskapsbalken. Vi kan sedan i 11 kap. 8 § äktenskapsbalken se att den make som har störst behov av den gemensamma bostaden får rätt till den vid en skilsmässa. Teoretiskt sett kan alltså din fru tillerkännas rätten till bostaden i framtiden. Faktorer som kan göra att hon anses ha störst behov av bostaden är t.ex. att ni får ett barn som hon får vårdnaden om. Den här övertaganderätten stoppas ifall din bostadsrätt är enskild egendom eftersom du fått den i arv/testamente med ett villkor att den ska vara enskild egendom.
Om din fru får bostaden i en bodelning kommer den att "räknas av från hennes lott" vilket innebär att du kompenseras i form av annan egendom så att du ändå får hälften av giftorättsgodset.


Sammanfattning:
Som du ser får ert äktenskap verkningar på äganderätten av din bostad först ifall ni skiljer er. Din fru har ingen äganderätt i din bostadsrätt bara på grund av ert äktenskap utan kan få det först vid bodelningen ifall hon anses ha störst behov av den.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1251)
2021-07-15 enskild egendom och testamente
2021-07-01 Vad gäller för bostadstillägg vid giftemål?
2021-06-30 Kan ett äktenskapsförord tecknas under pågående äktenskap? + hur behandlas pensionssparande vid bodelning?
2021-06-30 Måste ett äktenskapsförord vara registrerat hos Skatteverket?

Alla besvarade frågor (94276)