Äktenskap och arv

FRÅGA
Min far är omgift, de har inga gemensamma barn. Pappa som är svårt sjuk med tilltagande demens är beroende av dygnetruntvård på äldreboende. Hans fru vill nu sälja lägenheten som min far köpte långt innan de gifte sig. Blev hon automatiskt hälftenägare till bostaden i och med giftermålet med min pappa? Kan hon sälja lägenheten och har hon rätt till hälften av pengarna? Har hon sedan dessutom rätt till hälften av resten av pengarna från försäljningen vid min fars frånfälle? Det finns så vitt jag vet inga papper skrivna så som t.ex. äktenskapsförord.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Ditt ärende rör äktenskap och arv, varvid äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB) blir tillämpliga.

Som huvudregel gäller att för gifta makar är all egendom giftorättsgods, se 7:1 ÄktB, om inget annat finns avtalat genom äktenskapsförord. Därmed äger din pappas fru hälften av allt giftorättsgods, om sådant äktenskapsförord inte finns skrivet. Egendomen är giftorättsgods om det inte är enskild egendom, vilket det klargörs för i 7:2 ÄktB vad det är.

Som gifta har man samägande till giftorättsgodset, varmed samägandelagen blir tillämplig. Däri står i att en samägare kan kräva försäljning av egendom. Dock om det skulle finns synnerliga skäl från din pappas sida skulle en sådan försäljning kunna stoppas. Graden synnerliga skäl är dock högt satt, varvid det är svårt att nå upp till ett sådant skäl.

Vid en eventuell försäljning har då frun rätt till hälften av pengarna, likväl till pengarna av din fars frånfälle vid försäljning av det.

Vid bortgång ärver som huvudregel makan allting, se ÄB 3:1. Senare vid makans bortgång har du som bröstarvinge till din far rätt till din laglott, se 3:2 ÄB. Alternativt kan du som bröstarvinge till din far, begära ut din laglott direkt vid dennes bortgång, se 3:9 ÄB.

Jag hoppas att du känner dig nöjd med svaret och att du har fått de råd du önskade.

Vidare kan jag tipsa dig att kontakta Familjens jurist, om du känner att du har ytterligare frågor som du vill få besvarade. För mer information om Familjens jurist,se här.

Med vänliga hälsningar,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll