Äktenskap mellan styvsyskon

FRÅGA
Är det lagligt att gifta sig med sin styvbror?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar "styvbror" som att det rör sig om ett barn till en förälders partner. Det finns äktenskapshinder som tar hänsyn till nära släktskap. I Äktenskapsbalken (ÄktB) framgår det att ett äktenskapshinder är släkt i rätt upp- och nedstigande led, det vill säga barn, föräldrar och helsyskon, 2 kap. 3 § 1 st. ÄktB. Således finns det inget hinder mot att gifta sig med ett barn till en förälders partner. Om du istället syftar på om halvsyskon får gifta sig framgår det av 2 kap. 3 § 2 st. att halvsyskon får ingå äktenskap förutsatt att länsstyrelsen lämnar dispens till det, .15 kap. 1 §. Vid deras bedömning tar de bland annat hänsyn till om halvsyskon har bott i samma hem under uppväxten.

Hoppas att detta besvarade din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Erik Hellem Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1016)
2019-11-03 Kan särkullbarn ärva trots testamente och äktenskapsförord?
2019-11-01 Kan ett äktenskapsförord upprättas muntligt?
2019-10-31 Utländska äktenskap
2019-10-31 Samtycke för gemensam bostad

Alla besvarade frågor (74494)