FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt05/07/2018

Aktbilagor i tvistemål på annat språk än svenska

Hej! Har fått en stämningsansökan i ett förenklat tvistemål (under ett halvt basbelopp) till TR där jag är folkbokförd. Aktbilagor i stämningsansökan är dels på engelska samt dels på ett annat europeiskt språk (Endast sökt grund för tvisten/stämningen är på svenska). Frågan är om man som svarande i detta fall kan åberopa någon lagstiftning / tidigare rättsfall för att ej behöva besvara just de delar som är på annat språk. Det är ju faktiskt som så att behärskar man inte ett språk fullt ut så försämras rättsläget som svarande.

Har googlat en del och bl a hittat Rättegångsbalken 33 kap 9§ om inlaga i rättsfall och behov av att få översättning utförd.

Vore intressant med en generell utläggning kring detta, kan ju inte vara varken rättssäkert eller rimligt att

någon skall kunna bli stämd på ett annat språk än vad som gäller i det land man bor och är medborgare i ?

Utveckla gärna vad man skall göra om man vill få de delar ogiltigförklarade som är på ett främmande språk.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din fråga tolkar jag det som att stämningsansökan är på svenska men att aktbilagorna är på engelska och annat europeiskt språk.

Precis som du nämner är 33 kap. 9 § rättegångsbalken (RB) relevant i förevarande fall. Du har inte möjligt att få handlingarna ogiltigförklarande men käranden kan istället behöva översätta handlingarna.

Om 33 kap. 9 § RB
Enligt svensk rätt är huvudregeln att handlingar som ges in till domstol ska vara skrivna på svenska (se 10 § språklagen). Grunden för detta är att det måste säkerställas att både domstolens ledamöter och parterna fullt ut förstår innebörden av processmaterialet.

I 33 kap. 9 § RB anges att domstolen vid behov får låta översätta handlingar som kommer in till rätten. En sådan översättning bekostas av staten. Det har förutsatts att domstolen vid prövningen av om domstolen ska låta översätta en handling väger in vilka möjligheter parten har att själv ordna en översättning.

I rättsfall NJA 2011 s. 345 behandlades möjligheten att inkomma med handlingar på andra språk än svenska. Högsta domstolen yttrade här att "Även handlingar på andra språk än svenska kan emellertid i vissa fall godtas. Det är domstolens uppgift att i det enskilda fallet bedöma om och i vilken utsträckning som avsteg kan göras från den angivna huvudregeln om att processen ska föras på svenska. I allmänhet bör därvid handlingar - exempelvis avtal, brev, utlåtanden och annan skriftlig bevisning - på danska eller norska kunna godtas. Också handlingar av detta slag på engelska bör många gånger kunna accepteras. Däremot bör normalt inte handlingar på andra språk än dessa godtas." (NJA 2011 s. 345, HD:s domskäl punkt 4).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Amanda BlombergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”