Åklagares meddelarfrihet

2021-05-29 i Sekretess
FRÅGA
Hej. Jag undrar om en åklagare får lämna kommentar till tidningen om ett fall där personen endast har haft ett förhör med polis och inte blivit dömd för brottet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill veta när en åklagare kan ha rätt att meddela uppgifter till pressen gällande förhör eller liknande. För att besvara frågorna vänder vi oss till offentlighet och sekretesslagen (OSL).

Vad säger lagen om sekretess?

35 kap 1 § OSL anger att enskildas personliga och ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att röjandet av uppgifterna inte kommer medföra någon ska för den enskilde eller närstående, ska vara behäftade med sekretess.

OSL 10 kap 27 § anger att sekretessbelagd uppgift får lämnas till myndighet om det finns ett uppenbart intresse av att överlämna/överföra den uppgiften.

35 kap 24 § anger att sekretessen i 35 kap 1 § OSL inte inskränker meddelarfriheten enligt 1 kap 7 § Tryckfrihetsförordning (TF). Detta medför då att om kraven i 1 kap 7 § TF uppfylls, kan sekretesskyddade information ges till allmänheten

Svar = Åklagare bör då så som alla offentligt anställda enligt 1 kap 7 § TF ha rätt att yttra sig kring information om förhör eller liknande som förekommer i förundersökningar, trots sekretess enligt 35 kap 1 § OSL.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (260)
2021-06-15 Hur länge gäller sekretess för uppgifter i en förundersökning?
2021-06-09 Har socialen rätt att begära ut föräldrars belastningsregister pga orosanmälan?
2021-06-08 Kan vem som helst begära ut information från en skola?
2021-05-29 Åklagares meddelarfrihet

Alla besvarade frågor (93215)