FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess29/05/2021

Åklagares meddelarfrihet

Hej. Jag undrar om en åklagare får lämna kommentar till tidningen om ett fall där personen endast har haft ett förhör med polis och inte blivit dömd för brottet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill veta när en åklagare kan ha rätt att meddela uppgifter till pressen gällande förhör eller liknande. För att besvara frågorna vänder vi oss till offentlighet och sekretesslagen (OSL).

Vad säger lagen om sekretess?

35 kap 1 § OSL anger att enskildas personliga och ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att röjandet av uppgifterna inte kommer medföra någon ska för den enskilde eller närstående, ska vara behäftade med sekretess.

OSL 10 kap 27 § anger att sekretessbelagd uppgift får lämnas till myndighet om det finns ett uppenbart intresse av att överlämna/överföra den uppgiften.

35 kap 24 § anger att sekretessen i 35 kap 1 § OSL inte inskränker meddelarfriheten enligt 1 kap 7 § Tryckfrihetsförordning (TF). Detta medför då att om kraven i 1 kap 7 § TF uppfylls, kan sekretesskyddade information ges till allmänheten

Svar = Åklagare bör då så som alla offentligt anställda enligt 1 kap 7 § TF ha rätt att yttra sig kring information om förhör eller liknande som förekommer i förundersökningar, trots sekretess enligt 35 kap 1 § OSL.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Oscar RudénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000