Åklagarens objektivitetsplikt

2021-06-23 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Det sägs att även Åklagare skall ta hänyn till den misstänkte.Vilka regler finns för detta? VG ge länkar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Åklagare ska iaktta objektivitetsprincipen vilket, bland annat, betyder att åklagaren ska förhålla sig objektivt till frågan om en misstänkt är skyldig eller inte. Objektivitetsprincipen kommer till uttryck på olika ställen i lagen. I 23 kap. 4 § rättegångsbalken anges det bland annat att förundersökningen ska bedrivas på ett objektivt sätt vilket, enligt lag, innebär att undersökningsledaren ska beakta både sådant som talar för att den misstänkte är skyldig samt sådant som talar för att den misstänkte inte är skyldig. Objektivitetsprincipen anges även i 45 kap. 3 a § rättegångsbalken där det uttryckligen står att en åklagare ska agera på ett objektivt sätt även efter att åklagaren har väckt åtal. Att en åklagare ska "ta hänsyn till den misstänkte" kan med andra ord innebär att man som åklagare även ska iaktta sådant som talar emot den misstänktes skuld.

Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Du kan boka tid på Lawlines hemsida (https://lawline.se/boka).

Med vänliga hälsningar

Felicia Hauzenberger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1198)
2021-10-05 Är man icke skyldig eller oskyldig om man inte döms för brott av domstolen?
2021-09-30 Kan en jurist vara användbar när man avser att överklaga?
2021-09-30 Hur kommer jag i kontakt med någon som kan hjälpa mig med rådgivning?
2021-09-30 Polisens möjligheter till topsning

Alla besvarade frågor (96397)