Åklagarens beviskrav vid nödvärnsinvändning

2017-05-23 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej! Jag har förstått det som att en åklagare ska visa det ställt utom rimligt tvivel att en åtalad har begått brott för att han ska kunna fällas. Om personen som står åtalad påstår att han har agerat i nödvärnsrätt - är det då hans uppgift att bevisa att han har gjort det eller ska åklagaren bevisa även då att det är ställt utom rimligt tvivel?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det stämmer att det i brottmål är åklagaren som har bevisbördan för att den tilltalade har begått brottet. Åklagaren ska visa det ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till brottet. Även när den tilltalade har gjort en nödvärnsinvändning, så ligger bevisbördan på åklagaren. Ofta kan det vara svårt att bevisa att någon inte har handlat i nödvärn. Därför kan åklagaren medges en så kallad "bevislättnad" - det krävs alltså mindre bevisning för att åklagaren ska ha uppfyllt sin bevisbörda. HD har uttalat sig om detta i rättsfallet NJA 1990 s 210. I nämnda rättsfall anför HD att det kan räcka att åklagaren framställer så mycket bevisning att nödvärnsinvändningen framstår som obefogad. Man kräver således inte lika mycket bevisning från åklagaren för att motbevisa den tilltalades nödvärnsinvändning, som man kräver för en fällande dom.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (382)
2021-07-20 Har man rätt att bli informerad om att man varit föremål för hemlig tvångsmedelsanvändning?
2021-07-12 Vem avgör om något är ställt utom rimligt tvivel?
2021-06-29 När har man rätt att ta del av bevismaterial i brottmål?
2021-06-19 Åtal för våldtäkt när ett brev är enda beviset?

Alla besvarade frågor (94218)