Åklagare lägger aldrig ned åtal

FRÅGA
Hejsan!Om en person blir åtalad för grov kvinnofridskränkning men det framkommer efter åtalet är väckt att kvinnan ljugit ihop allting, vilket hon själv erkänner stämmer det att åklagaren ändå måste driva målet mot mannen vidare eftersom åtal redan är väckt?Att åklagaren enligt lag inte får lägga ner åtalet mot den misstänkte trots att målsäganden erkänner att hon ljög för att hon var i ett missbruk vid tidpunkten och hon va bara ute efter pengar
SVAR

Åklagare lägga ned åtal

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om en åklagare kan lägga ned ett åtal som har väckts. Jag kommer i mitt svar att utgå från Rättegångsbalken (RB) för att besvara din fråga.

En åklagare har åtalsplikt för nästan alla brott (brott som hör under allmänt åtal) betyder det att åklagaren är skyldig att väcka åtal om det finns tillräckliga bevis för att någon har begått ett brott (20 kap. 2 och 6 § RB).

I vissa fall kan åtal dock "återkallas" eller läggas ned om det finns grund att anta att tillräckliga skäl inte föreligger för den misstänktes skuld (20 kap. 9 § RB). Exempel på detta kan vara att åklagaren på grund av ändrade förhållanden finner att bevisningen är otillräcklig mot den tilltalade eller att den tilltalade är klart oskyldig eller att gärningen inte är ett brott. Åklagaren måste ange vilka grunder det finns för denna åtgärd. Rätten överväger då om åklagarens uppfattning om åtalsskälens otillräcklighet är välgrundad eller inte.

Det ska dock poängteras att det sällan avbryts rättegångar av denna anledning och att lägga ned åtalet får samma effekt som att det kommer fram att inget bevis är sant. Rätten kommer att fria den åtalade. Så svaret på din fråga är därmed att en åklagare faktiskt kan häva ett åtal, men mycket troligen inte när åtalet har kommit så långt.

Hoppas att de var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parter i rättegången (127)
2021-10-03 Är målsägande skyldig att inställa sig vid huvudförhandling?
2021-09-29 Får man välja sin försvarare?
2021-09-14 Får jag välja offentlig försvarare?
2021-09-13 Väcka en talan i tingsrätt

Alla besvarade frågor (97337)