Ångerrätt i samband med reklamation?

Jag har köpt en vara på distans som det var fel på från leverans. Det är mindre än 14 dagar sedan jag fick varan. Jag bad företaget om att få skicka tillbaka varan och de vill nu ha serienummer för att göra reklamationen så smidig som möjligt.

I och med att de vill göra en reklamation så gissar jag att processen från att jag får möjlighet att skicka tillbaka varan till att jag faktiskt får pengarna tillbaka kommer bli lång och utdragen.

Nu undrar jag, eftersom det fortfarande är inom ångerrättsperioden, har jag rätt att få skicka tillbaka varan innan denna period är slut fastän den är trasig från leverans, och på så sätt lägga över reklamationen på företaget? Jag har ingen vidare lust att hantera ett långt och utdraget reklamationsärende som även kommer att göra att distansavtalet löper ut då det redan gått 9 dagar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Regler gällande ångerrätt förekommer i Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (Distansavtalslagen) (DAvtL).

Vad innebär ångerrätten?
Ångerrätten är ett skydd för konsumenter som handlar på distans utanför affärslokalen, detta innefattar att man handlar över telefon, internet eller liknande, 1 kap. 2 § DAvtL. Skyddet innebär att konsumenten har rätt att frånträda avtalet genom att lämna eller sända ett meddelande inom 14 dagar till näringsidkaren (försäljaren), 2 kap. 10 § DAvtL.

När börjar ångerfristen löpa?
Om det är fråga om en fysisk vara börjar ångerfristen löpa den dagen som konsumenten får varan i sin besittning. Är det däremot fråga om ett avtal börjar ångerfristen löpa den dagen då avtalet ingås, 2 kap. 12 § första stycket DAvtL. Är det fråga om ett avtal som avser digitalt innehåll börjar ångerfristen löpa den dagen då konsumenten ingår avtalet, 2 kap. 12 § tredje stycket DAvtL. Det finns däremot ett undantag som medför att om konsumenten inte har fått information gällande ångerfristen i samband med köpet så kommer ångerfristen aldrig börja löpa utan istället börjar ångerrätten löpa då konsumenten får informationen om ångerrätten, däremot upphör ångerrätten att gälla ett år efter köpet, 2 kap 12 § fjärde stycket DAvtL.

Vilka undantag gäller för ångerrätten?
I lagen där ångerrätten regleras förekommer det en del undantag som medför att ångerrätten inte gäller. Exempelvis är några av dessa undantag; att köpet avser en vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten eller en vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel, 2 kap. 11 § DAvtL.

Måste man ångra sig på ett speciellt sätt?
Om konsumenten vill ångra sitt köp krävs det att konsumenten utan dröjsmål lämnar ett meddelande till näringsidkaren om att konsumenten ångrar köpet. Detta ska ske inom 14 dagar från den dagen som ångerfristen börjar löpa och näringsidkaren som tar emot meddelandet ska utan dröjsmål bekräfta att denne har tagit emot meddelandet. Om det skulle vara fallet att meddelandet försenas, förvanskas eller inte kommer fram alls, gäller ångerrätten ändå om konsumenten har sänt meddelandet i rätt tid, 2 kap. 10 § DAvtL. Det förekommer inte någon bestämmelse som säger att konsumenten måste ha ett giltigt skäl för att ångra sitt köp, detta innebär att det för konsumenten räcker med att endast ange att man ångrar köpet för att utnyttja sin ångerrätt. Sammanfattnings måste konsumenten skicka meddelande i rätt tid och lämna tillbaka varan för att utnyttja sin ångerrätt, något krav på anledning eller att näringsidkaren inte godkänner ångerrätten finns inte.

Kan näringsidkaren avtala bort ångerrätten?
Lagen om distansavtal är till konsumentens fördel och av denna anledning finns det inte möjlighet för näringsidkaren att avtala bort villkor som är till konsumentens nackdel, 1 kap. 4 § DAvtL. Av denna anledning kan inte näringsidkaren ställa villkor som exempelvis att ångerrätten inte ska gälla på reavaror eller att konsumenten måste ange speciella skäl för att ångra köpet.

Hur blir det i ditt fall?
I ditt fall har jag uppfattat det som att du har köpt en vara på distans. Denna vara som du köpt har varit behäftad med fel och därefter har du kontaktat säljaren och meddelat att du vill returnera varan, företaget har därefter uppfattat det som att du önskar göra en reklamation. Din fråga är nu om du har rätt att ångra köpet istället för att reklamera köpet.

Utifrån omständigheterna är min slutsats att du har rätt att ångra dig om du meddelar näringsidkaren innan det går 14 dagar efter att du tog emot varan. Det saknar betydelse om näringsidkaren läser meddelandet eller mottar meddelandet efter 14 dagar, så länge du som konsument har sänt meddelandet inom 14 dagar från att du mottog varan. Dessutom gäller som jag nämnt ovan att du inte behöver ange något specifikt skäl till att du ångrar köpet, och inte heller innebär en reklamation att ångerrätten går förlorad.

Mitt slutliga råd till dig är att om företaget inte accepterar din ångerrätt, att du kontaktar ARN (allmänna reklamationsnämnden), och därefter fortsätta ärendet därifrån.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Arian ShadmehrRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Distansavtal (Internet, telefon m.m.)? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning