Agera båda parter i ett och samma avtal

2019-02-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
HejKan jag skriva under ett avtal som båda parter?Jag jobbar som sponsorförsäljare åt en förening, kan jag då skriva sponsor avtal till mitt företag och skriva under som ägare för företaget och som sponsor försäljare enligt avtal till klubben?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du i egenskap av representant för en förening och för ett bolag kan skriva på avtal mellan båda dessa parter.

Mig veterligen finns ingen bestämmelse som uttryckligen förbjuder ett sådant agerande när det gäller ideella föreningar. Däremot finns bestämmelser om jäv.

Jäv innebär att du har någon form av intresse i avtalet som kan komma att påverka ditt omdöme i egenskap av representant för någon av avtalsparterna. Huruvida du kommer låta det påverka dig är irrelevant. Eftersom det inte finns några reglering i lag om ideella föreningar så finns ingen bestämmelse om jäv där. Däremot finns det oftast stadgar om att följa "god föreningssed". Detta innebär bland annat att undvika jävsituationer eller situationer som liknar dessa. Detta innebär inte nödvändigtvis att du sätter dig i en jävsituation genom att signera för båda dessa. Jag behöver mer information för att kunna göra en säker bedömning. Det är dock onekligen på så vis att föreningen kan finna skäl till att ogiltigförklara ett sådant avtal där du står som representant för båda avtalsparter.

Mitt råd till dig är att exempelvis ordföranden för föreningen eller någon annan med teckningsrätt för densamma får skriva på avtalet å föreningens vägnar om du skriver på det för ditt bolags del.

Hoppas att du fick svar på din fråga, och välkommen åter till Lawline.

Med vänlig hälsning

Christoffer Thorell
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1214)
2019-08-25 Ansvar i en totalentreprenad
2019-08-09 Leasinggivares skyldighet vid dröjsmål
2019-08-06 Vem binds av en konkurrensklausul?
2019-08-03 Möjligheter att avsluta ett mobilabonnemang då abonnenten avlidit

Alla besvarade frågor (72228)