Äger jag automatiskt min makes hus och när får särkullsbarn ärva?

FRÅGA
Jag och min man har precis gift oss. Vi ska inte skriva något äktenskapsförord utan tanken är att vi ska dela på allt. Innebär det att jag automatiskt äger halva huset nu (även att han ägde det själv innan?) Eller måste vi anmäla det någonstans? Han har två barn sedan tidigare och vi har två gemensamma barn. Som jag har förstått det så ärver hans barn sedan tidigare hans del av arvet direkt om han skulle gå bort? Kan man på något sätt skriva bort det i ett testamente tex? Vad innebär orubbat bo? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att dela upp mitt svar till två delar, först gällande äktenskapet och sedan gällande arvet.

Regler om äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Du äger inte halva huset

Någons äganderätt påverkas inte av giftermål eftersom det anges i lagen att "varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder", det betyder att du inte automatiskt äger halva huset (1 kap 3 § ÄktB). Vill du betraktas som gemensam ägare till huset måste du exempelvis köpa dig in i det.

Ni kommer dela lika på huset

Däremot vid en eventuell skilsmässa kommer, eftersom ni inte tänkt skriva äktenskapsförord, all er egendom att betraktas som "giftorättsgods", inklusive huset (7 kap 1 § ÄktB). Giftorättsgods innebär att ni delar lika på det vid en bodelning, oavsett vem som stått för kostnaderna (10 kap 1 § ÄktB). Det är bara giftorättsgods som delas lika vid bodelning, skriver ni genom exempelvis äktenskapsförord att viss egendom ska vara enskild, kommer denna att undantas bodelning (7 kap 2 § p1 ÄktB).

Gällande arvsfrågan finns regler om arv i ärvdabalken (ÄB).

Barn har alltid rätt till sin laglott

Eftersom din man har två barn sedan tidigare, så kallade "särkullsbarn", har de alltid rätt att få ut sin laglott vid din makes död (7 kap 1 § ÄB). En laglott är den summa av arvet som en bröstarvinge (barn till arvlåtaren) är berättigad. Särkullsbarns laglott går före testamenten vilket innebär att man inte kan skriva bort deras arv. Man kan nämligen inte göra sina barn arvlösa i Sverige. Däremot kan särkullsbarnen välja att avvakta med att ta ut sin laglott till dess att efterlevande make (du) går bort (3 kap 9 § ÄB). Är detta fallet kommer du att ärva din man till fullo och sedan vid ditt dödsfall, kommer hans särkullsbarn att ärva den procentuella del av arvet som din makes arv utgör av dina tillgångar (efterarvsrätt) och resten går till era gemensamma barn. Däremot går det inte att tvinga barnen att göra så (3 kap 1 § ÄB).

Orubbat bo

Orubbat bo innebär att vid exempelvis din makes bortgång, har du som efterlevande make fri förfoganderätt (du kan råda över tillgångarna men får exempelvis inte testamentera bort dem) till all den avlidne makens egendom. Era gemensamma barn får alltså sin del av arvet då du gått bort (3 kap 1 § ÄB). Detta gäller dock inte då det finns särkullsbarn, eftersom de som sagt alltid har rätt att få ut sin del av arvet direkt efter förälderns död.

Sammanfattning

För att sammanfatta så äger du inte halva huset, men vid en eventuell bodelning kommer huset att delas lika på. Det förutsätter dock att ni inte skriver äktenskapsförord om att huset är enskild egendom.

Särkullsbarn har alltid rätt att få ut sin del av arvet men kan välja att avvakta med det och kommer då att behandlas som era gemensamma barn, det vill säga få ut arvet efter det att både du och din man gått bort. Det är inget som går att testamentera bort.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Melinda Roos
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (986)
2019-08-17 Hur får man en vigsel till stånd i Kanada?
2019-08-16 Hur ser vi till att jag får tillbaka det kapital jag lånat ut till min hustru, om hon skulle gå bort före mig?
2019-08-15 Kan vi få vårt äktenskap registrerat i Sverige om vi gifter oss utomlands innan min betänketid gått ut?
2019-08-14 Är mitt äktenskapsförord registrerat?

Alla besvarade frågor (72087)