Ägarövergång genom äktenskapsförord är inte möjligt!

FRÅGA
Hej,vi skall skiljas och har lämnat in skilsmässoansökan till Tingsrätten. Vi har ett äktenskapsförord som säger att vi äger 50% av huset var. Nu vill vi göra en bodelning som säger att jag äger 100% av huset, måste vi ändra vårt äktenskapsförord innan vi gör bodelningen, eller hur skall vi gå tillväga?Mvh Helena
SVAR

Hej Helena!

Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline.

Vid en bodelning pga. skilsmässa så gör man praktiskt taget en lika fördelning av makarnas sammanlagda giftorättsgods efter skuldavräkning från varje makes giftorättsgods. Enskild egendom ingår inte i en bodelning. Huvudregeln är att varje makes ägda egendom utgör giftorättsgods, om inte en del eller hela den ägda egendomen utgör enskild egendom. Enbart Giftorättsgods ingår i en bodelning. Giftorättsgods är sådan egendom som inte utgör enskild egendom, se Äktenskapsbalken 7 kap 2§.

Om det enbart är huset (giftorättsgodset) som är föremål för bodelningen så kommer det efter avräkning av dina eventuella skulder ske en lika fördelning av husets värde. Varför? Jo, även om du äger huset till 100 %, så utgör huset giftorättsgods, vilket innebär att huset kommer ingå i bodelningen och din make kommer i så fall ändå ha rätt till 50% av ditt giftorättsgods (huset) på samma sätt som du har rätt till 50 % av hans eventuella giftorättsgods. Detta förutsätter dock att huset inte utgör din enskilda egendom, på grund av exempelvis ett äktenskapsförord.

Det finns också en god förklaring till varför du fortfarande är rättmätig 100% ägare av huset, trots att ni i äktenskapsförordet sagt att ni äger 50 % vardera. Ett äktenskapsförord är nämligen i första hand till för att göra varje makes, eller bara ena makens, tillhöriga egendom till enskild egendom. Äktenskapsförord kan inte heller användas som en ägaröverlåtelse av egendom från ena maken till den andra. Genom ett äktenskapsförord kan dessutom respektive makes tillhörande egendom enbart göras till hennes/hans enskilda egendom och inte till den andre makens enskilda egendom. Det vill säga, om du äger huset till 100 % så tillhör detta hus dig, och du kan inte genom ett äktenskapsförord göra hälften av huset till din makes enskilda egendom. För detta skulle krävas att det innan skilsmässan skett en ägaröverlåtelse på 50% av huset samt att ni vid sidan av ägaröverlåtelsen upprättat ett äktenskapsförord som säger att 50% av det överlåtna huset skulle utgöra din makes enskilda egendom.

Såsom jag förstår Din fråga är att Du vill att huset ska delas lika mellan er, då syftet från början varit att varje make skulle äga 50% av huset. Om ni inte har tänkt er något annat än en lika fördelning av ert sammanlagda giftorättsgods, så behöver ni inte tänka på något mer, eftersom det vid bodelningen automatiskt kommer ske en lika fördelning av husets värde (Och annat eventuellt giftorättsgods) efter skuldavräkning.

Däremot om ni i dagsläget vet och vill att den ena maken ska få ut mer andel ur bodelningen än den andra, så blir det en annan sak. Ni kan i så fall, eftersom Ni skickat in en skilsmässa och en äktenskapsskillnad är omedelbart förestående, skriva ett föravtal inför bodelningen där ni kan reglerna hur andelarna av ert behållna giftorättsgods ska se ut vid bodelningen.

Jag hoppas Du fick svar på din fråga. Om Du undrar över något mer gällande samma fråga, får du gärna skriva i kommentarsfältet så ska jag svara så fort jag får möjlighet.

Arash Ghavamnejad
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1177)
2020-11-29 Formkrav äktenskapsförord
2020-11-28 Sälja fast egendom inom äktenskapet
2020-11-27 Undanta bostadsrätt från framtida bodelning
2020-11-26 Får jag gifta mig med min kusin?

Alla besvarade frågor (86705)