Ägarförhållande mellan makar vid köp av fastighet

FRÅGA
Hej Vi är gifta Nu ska Jag mannen köpa ett hus och stoppa in handpeng från en sommarhus försäljning ca 450 000 jag kommer att stå som ensam ägare på huset men om jag förstår detta rätt så spelar det ingen roll Hon äger 50 % av huset ändå ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga handlar om ägarförhållandena vad gäller makar och fast egendom. Detta regleras som utgångspunkt i äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad säger äktenskapsbalken om makars ägarförhållanden?

Huvudregeln säger att varje make äger det den äger och svarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB).

Undantag från vad som föreskrivs i äktenskapsbalken

Utgångspunkten för samägande är alltid den verkliga viljan. Då denna kan vara svår att bevisa har man i praxis arbetat fram ett antal presumtionsregler.

För makar som köper fast egendom har i praxis stadgats en presumtionsregel som säger att även om bara den ena maken står på köpekontraktet anses den andra maken vara samägare om den fasta egendomen köpts för gemensamt bruk och det finns ett ekonomiskt bidrag från den andra maken (NJA 2013 s. 242). Det ekonomiska bidraget behöver inte vara kontanter utan kan även vara något annat som ekonomiskt sett bidrar till köpet av fastigheten.

Att bryta presumtionen

Ovanstående rättsfall visar bara en presumtionsregel som alltid kan motbevisas eftersom det som huvudregel är den verkliga viljan som avgör. Det du kan göra är därför att skriva ett avtal mellan dig och din make att det är du som är ensam ägare till fastigheten.

Avslutande råd

Om du inte vill att presumtionsregeln om dold samäganderätt ska tillämpas på erat fastighetsköp är det bäst att klargöra att den verkliga viljan är att du ska vara ensam ägare till fastigheten, detta görs enklast genom att upprätta ett skriftligt avtal mellan dig och din make. Om du behöver hjälp med det eller har ytterligare frågor rekommenderar jag att du vänder dig till vår juristbyrå. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08 533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00.

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (986)
2019-08-17 Hur får man en vigsel till stånd i Kanada?
2019-08-16 Hur ser vi till att jag får tillbaka det kapital jag lånat ut till min hustru, om hon skulle gå bort före mig?
2019-08-15 Kan vi få vårt äktenskap registrerat i Sverige om vi gifter oss utomlands innan min betänketid gått ut?
2019-08-14 Är mitt äktenskapsförord registrerat?

Alla besvarade frågor (72058)