Ägarbyte - vem har ansvaret de nya eller gamla ägaren?

2020-05-26 i Övrigt
FRÅGA
Hej!Jag jobbade på ett företag föra året från Januari till December men företaget byte ägare i December. Vilken av ägarna är skyldig att betala mina semestar dagar/pengar?MvhBernard
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är som huvudregel du och din arbetsgivare som tillsammans ska förhandla om arbetstider och de lönevillkor som ska gälla. Enligt 6 § Lagen om anställningsskydd ska en arbetsgivare lämna skriftlig information om de villkor som är av väsentlig betydelse, vilket kan inkludera lön och timmar. Det bästa skulle vara att kräva ett skriftligt anställningsavtal.

Vid ägarbyte är det tillåtet att skriva ett nytt anställningsavtal (även om det görs under en redan löpande anställning). Det är dock enkelt att otydligheter uppkommer. Skulle det vara så att den nya ägaren i sitt anställningsavtal inte vill betala ut semesterdagar, och inte vill skriva in det i det nya anställningsavtalet) utan din vetskap om detta tar det gamla anställningsavtalet över som huvudregel.

Skrivs inga nya avtal går det gamla anställningsavtalet över på den nya ägaren och därmed ska du ha rätt till dina semesterdagar från denna. Om inget annat avtalats mellan er som arbetsgivare och arbetstagare.

Vänligen,

Andrea Vrcic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1904)
2021-06-24 Stöld på arbetsplats
2021-06-20 Kan man ha två anställningar samtidigt?
2021-06-18 Tystnadsplikt på arbetsplatsen
2021-06-12 Vad händer om arbetsgivaren inte säger upp mig innan jag fyller 68 år?

Alla besvarade frågor (93333)