FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt23/05/2017

Ägarandel vid samägd båt

Hej igen,

Så vi kan såklart komma överens om hur pengarna fördelas vid en försäljning av båten.

Men vad avgör ägarandelen?

Vi står båda som ägare på köpekontraktet, men ingen andel är nämnd.

Vi har gått in med olika mycket köpeskilling, är det det som bestämmer ägarandelen?

Eller att båda står på kontrakt?

Mvh

/Rose-Marie

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huvudregeln vid samäganderätt är att delägarna äger lika stora andelar i egendomen som samägs, enligt 1§ i lagen om samäganderätt. Det går dock bra att avtala om att andelsfördelningen ska vara en annan. Om du och den andra samägaren inte har avtalat om annat är alltså utgångspunkten att ni äger lika stora andelar av båten.

Vill någon av er att någon annan fördelning ska gälla är det upp till den att bevisa att ni kommit överens om det. Vid en sådan bedömning kan skillnaden i köpeskilling bli aktuell. Det är nämligen möjligt att sluta avtal konkludent. Konkludenta avtal uppstår när personer utan ett formellt avtal agerar som om ett avtal funnits. Argumentet för en annan fördelning skulle då vara att ni har gått in med olika insatser och därför ”tyst” avtalat om en annan likafördelning. Högsta domstolen har i NJA 2012 s 377 bedömt ett fall med just en båt och där kommit fram till att andelarna inte skulle delas lika, eftersom en person hade betalat drygt 80% av köpesumman och dessutom gjort mer insatser med båten än den andra delägaren hade gjort. I det målet delades andelarna upp i förhållande till insatsen vid köpet. Det finns alltså visst stöd i praxis för en fördelning i förhållande till insats vid köpet.

Slutsatsen av fallet ska nog inte vara att det alltid är köpeskillingen som är avgörande för vilken andel i samägd egendom som parterna innehar. Köpeskillingen ska nog i stället ses som ett av flera tolkningsdata för att visa på att parterna agerat utifrån en annan fördelning av andelarna än 50-50.

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”