Äganderätt/Hundar

2015-02-01 i Samägandeavtal
FRÅGA
HejMin son och hans sambo skaffade två hundar tilsammans när de bodde ihop. En dag tog hon sitt pick och pack och de båda hundarna och lämnade honom.Smart som hon var skrev hon sig aldrig hos honom och skrev ävenhundarna på sig.Efter det vägrar hon låta min son träffa dem.De bodde ihop i nästan 2 år och till saken hör att en av hundarnatydde sig extra mycket till min son,det var liksom hans.Hon vägrar prata med min son överhuvudtaget och har nu flyttattill Stockholm och lämnat hundarna till anhörig.Finns det verkligen ingen chans att han ens får träffa sina hundar?
SVAR

Hej!

De omständigheter du beskriver konstituerar egentligen en fråga och den rör hur äganderätten till hundar ser ut. Som jag förstår det köpte din sons sambo och din son hundarna tillsammans, dvs, deras äganderätt till hundarna var en slags samäganderätt. Därefter antar jag att du menar att hon registrerades som ägare till hundarna hos jordbruksverket i enlighet med 3 § i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. I enlighet med 5 § samma lag anges att ovan nämnda register får användas till att fastställa vem det är som äger en hund, i förarbetena anges att registrets "ändamål" är att fastställa ägarskapet till en hund. Ordet "får" ger oss ledning i hur vi ska bedöma själva förhållandet att en viss person är registrerad som ägare vilket innebär att det inte är registret i sig som konstituerar äganderätten utan registret används som ett slags bevismedel för ägandeskapet. Alltså följer det att vanliga civilrättsliga regler om äganderätt gäller och som jag konstaterade ovan innebär detta att din son äger hundarna tillsammans med hans f.d. sambo. Med äganderätten följer en dispositionsrätt dvs. om din son äger 50 % av hundarna bör han också, i enlighet med allmänna principer, få disponera över hundarna 50 % av tiden. Den första slutsatsen vi kan dra, i enlighet med de omständigheter du beskriver och de presumtioner jag gör, är att din son har rätt till "50 %" av hundarna.

Som du beskriver är inte detta fallet, vilka rättsmedel finns då till din sons förfogande?

1. Vanlig handräckning med verkställighet med hjälp av kronofogden, mer om detta på https://www.kronofogden.se/Vanlighandrackning.html

2. Om den vanliga handräckningen bestrids eller inte används: lämna in en stämningsansökan vid en tingsrätt, mer om detta på http://www.domstol.se/tvist/stamningsansokan/

Vid alternativ 1, om din sons f.d. sambo inte bestrider, kan KFM hjälpa dig få till verkställighet (lite problematiskt i detta fall med tanke på att det rör sig om ett samägande). Vid alternativ 2 blir den en tvist vid domstol om äganderätt, i detta fallet kommer båda parter få lägga fram bevis för sin äganderätt (här kan det däremot bli problematiskt på grund av det faktum att din sons f.d. sambo är registrerad ägare(torde anses vara ganska starkt bevismedel)).

Som svar på din fråga: Det finns chans för din son att få träffa sina hundar men det blir, som du förstår, en ganska snårig väg dit. Jag antar att ni har försökt föra en konstruktiv dialog och att du därmed tycker att jag framstår som upprepande eller naiv, men det tåls ändå att påminnas om. Hoppas det löser sig!

Mattias Vilhelmsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (523)
2020-07-02 Vad bör ingå i ett samägandeavtal?
2020-06-30 Vem får behålla gemensam hund vid avslutat förhållande?
2020-06-30 vad gäller om en person vill sälja en sommarstuga men inte den andra?
2020-06-29 Kan jag behålla min andel av samägd fastighet vid tvångsförsäljning?

Alla besvarade frågor (81741)