Äganderätten till en sak som har sålts vidare innan full betalning har gjorts och då konkurs har beslutats

2020-10-05 i Konkurs
FRÅGA
Hej!Jag jobbade på ett företag (A) som köpte in en skylt inkl. montage från ett företag (B). Den såldes sedan vidare till ett företag (C) där den är idag. Företag A betalade inte fakturan till företag B och gick sedan kort tid efter i konkurs. Företag B hävdar nu att de har äganderätt till skylten och kan således plocka ner den direkt om inte betalning görs av mig, eller ser till att ägarna till företag B betalar. (Jag var dock endast anställd då, har startat eget idag). Vad gäller här då företag C har betalat och gjort rätt för sig, och har skylten stående hos sig?Vet att det på fakturan kan stå att företaget har äganderätt innan full betalning gjorts, men står inte på fakturan från företag B. Vad gäller då det är tre parter inblandade och även en konkurs? med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det är företag A som har gått i konkurs. Därutöver utgår jag även att företag A och B inte har kommit överens på något annat sätt att B faktiskt skulle behålla äganderätten fram till dess att full betalning har gjorts, eftersom du framför att det inte står på den faktura som B skickade till A att B ska behålla äganderätten.

Företag B har inte äganderätten till skylten

För att företag B ska anses ha äganderätten till skylten så måste de kunna identifiera den specifika skylt som de anser att de har äganderätten till. Detta är troligtvis inte ett problem för företag B. Skylten såldes på faktura till A och därmed är det ett avbetalningsköp. Därmed krävs det även att B och A har avtalat om att B ska fortsätta ha äganderätten till skylten trots att företag A hade köpt den och fått den monterad. B ska därför inte anses ha äganderätten till skylten, eftersom du framför att det inte framgår på fakturan att B hade skrivit ut att de ville behålla äganderätten till skylten, samt för att du inte framför andra omständigheter som tyder på att B och A avtalade om detta när de ingick avtalet.

Trots att B inte har äganderätten till skylten så har de fortfarande rätt att få betalt för skylten som de sålde till A. B kan därmed kräva betalning från A:s konkursbo. Troligtvis så lär de dock inte få betalt för denna skuld då det oftast inte finns pengar kvar i konkursboet till leverantörerna då det förenklat kan sägas att det är de som sist får utdelning i konkursen.

Företag B kan därutöver inte plocka ner skylten hos företag C, eftersom B inte äger skylten. Utan de har endast rätt att få betalt för skylten från företag A. Du kan inte heller krävas på betalning eftersom du endast var anställd på företag A. Företag B kan inte heller kräva företag C på betalning eftersom det inte finns något avtalsförhållande mellan de två parterna.

Företag C har äganderätten till skylten

Företag A hade rätt att sälja skylten till företag C, eftersom företag B inte hade förbehållit sig äganderätten till skylten förrän full betalning hade gjorts. Därmed har företag C äganderätten till skylten.

Eftersom företag C har skylten hos sig är de även skyddade mot att skylten ska ingå i A:s konkursbo.

Därutöver finns det vissa regler om återvinning i konkurslagen 4 kap. Reglerna hade kunnat innebära att skylten skulle ingå i A:s konkursbo trots att C har köpt skylten, har den i sin besittning och anses ha äganderätten till skylten. Eftersom företag C har köpt skylten så har dock företag A fått betalning för skylten och då du inte framför några andra omständigheter så kan det antas att C betalade ett marknadsmässigt pris, därmed ska inte skylten ingå i A:s konkursbo.

Sammanfattning

Företag C har äganderätten till skylten och skylten ska inte ingå i A:s konkursbo. Företag B kan därmed inte ta ner skylten, men B har rätt till att få betalt för skylten som de har sålt till A. B har därmed en skuld mot A som ska betalas av i A:s konkurs.

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (272)
2021-12-02 Hur får jag tillbaka mina pengar när företaget har gått i konkurs?
2021-11-21 Förmånsrätt vid konkurs
2021-11-05 Vad händer med mitt lån till ett företag som går i konkurs?
2021-10-20 Vilket lagrum reglerar obestånd?

Alla besvarade frågor (97679)