Äganderätt vid äktenskapsförord

Hej!

Vad gäller vid äktenskapsförord?

Vi skrev ett äktenskapsförord några år innan vi skilde oss där det står " all egendom som Anna nu innehar eller senare erhåller skall vara hennes enskilda egendom i vilken Xx inte har någon giftorätt".

Min före detta man har en stor skivsamling som han nu vill sälja. Vissa av skivorna kan betinga ett relativt högt värde. (Skivorna står fortfarande kvar hos mig).

Skivorna är inköpa av min före detta man innan vi gifte oss.

Vem äger dessa skivor nu? Skall vi dela lika eller är skivorna hans?

Mvh Anna

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Precis som du antyder så kan äktenskapsförord ändra resultatet av en bodelning mellan makar. Kort sammanfattat kan man beskriva en "vanlig" bodelning, dvs där det inte finns äktenskapsförord, att makarnas giftorättsgods läggs ihop till en och samma massa som sedan delas på hälften. Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods och ingår i denna massa.

Med äktenskapsförord är det möjligt för makarna att bestämma vad av en makes egendom som är enskild egendom och alltså inte är giftorättsgods. Här uppmärksammas dock att äktenskapsförordet inte bestämmer vem som äger egendomen. Ett äktenskapsförord där det står att "Pelles båt ska vara Emelies" saknar alltså verkan.

Då för att gå in på ditt fall och svara på din fråga. Äktenskapsförordet verkar skrivet så att inget av det du äger ska ingå i bodelning, eftersom att all egendom är enskild egendom. Eftersom att den riktas endast mot dig kommer din makes egendom, efter avdrag för skulder, att delas på häften eftersom att denna egendom fortfarande är giftorättsgods. Eftersom att det är din makes egendom som delas, kan han dock välja vad han vill överlämna. Han kan dessutom välja att betala värdet av din hälft i pengar. Äganderätten till skivorna har därmed fortfarande inte påverkats. Skivorna är fortfarande din före detta makes.

Utan att veta mer exakta omständigheter så blir ovanstående min slutsats, nämligen att du har rätt till hälften av din före detta makes egendomsmassa efter avdrag för skulderna, men att skivorna än så länge fortfarande är din före detta makes.

Jag hoppas jag svarade på din fråga och jag önskar dig en trevlig dag!

Mvh,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning