Äganderätt till husdjur vid upphörande av samboförhållande

FRÅGA
Hej!Jag och min nuvarande sambo valde att i april 2019 betala hälften var för våran hund, vid tillfället var vi inte sambos. Hunden står skriven på mig på jordbruksverket och försäkringen för hunden är också skriven på mig.Jag funderar på att separera med min sambo och undrar vem som har äganderätt till hunden.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag tolkar din fråga så har du och din sambo delat på kostnaden för hunden, dels för köpet av hunden samt löpande kostnader som exempelvis mat och veterinärbesök. Frågan som ska besvaras är då vem som har äganderätt till hunden.

Kan husdjur utgöra samboegendom?

Om ett sambohållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap, ska samboegendomen delas upp mellan parterna om någon av dem begär det (8 § sambolagen). Frågan blir då om husdjur kan utgöra samboegendom. Enligt 3 § sambolagen så är det gemensam bostad och bohag som är förvärvat för gemensamt bruk som utgör samboegendom. Med bohag menas exempelvis möbler, hushållsmaskiner, TV med mer. Husdjur räknas dock inte som bohag.

Föreligger det samäganderätt?

Den som är registrerad som ägare för ett husdjur anses som utgångspunkt ha äganderätten till denna. Det kan dock föreligga så kallad samäganderätt vilket innebär att flera personer anses vara ägare (1 § samäganderättslagen). Din sambo kan vissa att hen har samäganderätt till hunden genom exempelvis visa att denne har stått för halva inköpskostnaden eller visa att denne stått för delar av de löpande kostnaderna.

Sammanfattning

Eftersom du är registrerad som ägare för hunden är det som utgångspunkt du som kommer ses som ägare. Kan din sambo visa att hen har betalat för hälften av kostnaderna för hunden kan hen också ses som ägare. Av frågan framkommer att ni har delat på kostnaderna för hunden och ni kommer troligen anses ha lika rätt till hunden båda två.

Hoppas detta gav svar på din fråga

Med vänlig hälsning

Axel Helgesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2737)
2020-09-30 Sambolagen
2020-09-30 Ska jag som blivande sambo dela på lån, amortering etc trots att jag inte äger bostaden?
2020-09-30 Rätt att ta del av min sambos arv
2020-09-30 Skillnad mellan sambo och giftemål gällande arv

Alla besvarade frågor (84721)