FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt25/02/2018

Äganderätt till hus efter betald arvslott

Hej,

Min pappa har gift om sig. Den kvinna han gift om sig med äger ett hus. Detta hus ingick i en bodelning där makan var gift med en man som hade barn från tidigare förhållande. Detta barn krävde att få ut sin arvslott.

Min pappa såg till att barnet fick ut sin arvslott genom att betala detta barn ur egen ficka.

Enligt min pappa skulle detta innebära att han blev delägare i huset som hans maka äger.

Enligt skatteverket står huset fortfarande på hans maka som ensam ägare.

Vad händer vid en bodelning med värdet i huset?

Vad händer om min far avlider och värdet i huset?

Mig veterligen finns det inga papper skrivna om förfarandet att min pappa såg till att hans maka fick ut sin arvslott.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Regler om fast egendom, bodelning och arv finner du i jordabalken (JB), äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).

Det stämmer att din pappa inte automatiskt blir ägare till huset för att han betalat ett värde till sin fru som motsvarar hennes sons arvslott. För att få fullt äganderättsligt skydd för fast egendom krävs att hans namn finns med på köpehandlingarna (se 4:1 JB). Detta verkar inte vara fallet. I annat fall har domstolar ibland ansett att man kan ha så kallad dold äganderätt till fastigheter (se ex. NJA 1985 s. 97 och NJA 1981 s. 693). För dold samäganderätt krävs att fastigheten köpts i ena partens namn men för gemensamt bruk, att den part som inte upptagits i köpehandlingarna bidragit ekonomiskt till förvärvet eller åtminstone möjliggjort köpet samt att parterna vid förvärvet förutsatt att fastigheten skulle vara samägd. Utifrån vad som framgår av frågan verkar det inte som att din far har varken formell eller dold samäganderätt till huset.

Det innebär att din fars fru skulle få pengarna ifall hon sålde huset. Utifrån detta skulle jag rekommendera att din far kräver att bli insatt som formell ägare. Här är det mycket viktigt at formkraven efterlevs. Avtalets giltighet förutsätter att det anger fastighetsförteckning, upprättats skriftligen och har undertecknats av köpare och säljare (4:1 JB). Eftersom formkraven för fastighetsköp är väldigt strikta kan det vara problematiskt att det inte finns något skriftligt avtal ifall din fars fru skulle motsatta sig att upprätta ett sådant avtal.

Äganderätten till huset är viktig att skilja från vad som är giftorättsgods, det vill säga om det påverkar bodelningen eller inte (3:1 ÄktB). Mycket av det en person äger ingår nämligen i bodelningen och kan alltså tillfalla din far eller hans arvingar ifall din far eller hans fru skulle avlida.

Vad gäller en bodelning är huvudregeln att husets värde ska ingå som giftorättsgods (alltså ligga till grund för uträkningen där båda ska gå ur skilsmässan med egendom av lika mycket värde se 7:1 ÄktB). Undantagen är ifall man kommit överens om något annat. Detta kan vara fallet om huset undantagits genom ett äktenskapsförord mellan din far och hans fru eller om frun fick den genom ett villkorat testamente (7:2 ÄktB). Ifall din far skulle avlida sker en bodelning med värdet i huset gäller samma sak eftersom bodelning sker innan arvet fördelas (23:1 st. 2 ÄB)

Hoppas att svaret är till hjälp och tveka inte att höra av dig om du har några fler frågor!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000