FrågaFAMILJERÄTTBodelning29/05/2016

Äganderätt och giftorätt vad gäller makes lön

Min son och hans hustru ska skiljas. Nu har hustrun fått för sig att hon i nuläget (ej skilda än) ska ha halva hans lön. Kan det verkligen stämma? De bor ännu tillsammans på grund av bostadsbrist. Hustrun har egen inkomst.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser om makars egendomsförhållanden och bodelning återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Äganderätt och giftorätt
Lön som en make fått utbetalad utgör giftorättsgods (det vill säga den andra maken har giftorätt i pengarna), såvida det inte finns ett äktenskapsförord som säger något annat (se 7 kap. 1-3 §§ ÄktB).

Här är det viktigt att skilja mellan äganderätt och giftorätt. Även om din sons hustru har giftorätt i de pengar som din son fått ut i lön, är det fortfarande enbart din son som äger och därmed får använda pengarna. Utgångspunkten är nämligen att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (se 1 kap. 3 § ÄktB).

Bodelning
Det är först genom bodelningen som värdet av makarnas giftorättsgods läggs samman och delas lika mellan makarna (se 9 kap. 1 § och 10 kap. 1 § och 11 kap. 3 § ÄktB). Före bodelningen kan hustrun alltså inte kräva att få del av din sons pengar. Hur mycket pengar (om ens några alls) hustrun har rätt till, är bland annat beroende av hur stora skulder respektive make har (se 11 kap. 2 § ÄktB).

Bodelningen ska som huvudregel genomföras när äktenskapet väl är upplöst. Om någon av makarna begär bodelning ska bodelningen dock genomföras genast, om ett mål om äktenskapsskillnad (skilsmässa) pågår (se 9 kap. 4 § ÄktB).

Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (se 9 kap. 2 § ÄktB). Det betyder att den lön din son fått ut efter det att talan om äktenskapsskillnad väcktes, inte ska ingå i bodelningen. Vidare ska inte heller en fordran på lön ingå i bodelningen, utan lönen måste ha hunnit betalas ut (se 10 kap. 3 § ÄktB). Det sistnämnda gäller även om fordran uppstod före den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes.

Sammanfattning
Hustrun har inte rätt att få del av din sons pengar i nuläget. Först genom bodelningen kan det bli aktuellt. Observera här att löneutbetalningar efter det att talan om äktenskapsskillnad väcktes, samt lönefordringar, över huvud taget inte ska tas med i bodelningen.

Du är varmt välkommen att ställa fler frågor (eller söka efter andra svar) om du till exempel vill veta mer om själva bodelningen och vilken egendom som ska ingå i den.

Med vänliga hälsningar

Axel StrandborgRådgivare
Hittade du inte det du sökte?