Äganderätt i äktenskap

Hej

När man blir gift, blir alla tillgånger automatiskt gemensam egendom om inget annat tydligt är avtalt. Korrekt?

Samtidigt gäller i princip, att make och maka har fri förfoganderätt över tillgångerna, som finns på var sitt bankkonto. Man kan använda tillgångerna som man vill utan att fråga maken/makan. Korrekt?

Vi har 3 barn, make 2, maka 1, inga gemensamma, alltså alla särkullbarn.

Om makan nu vill ge sitt barn en gåva på t.ex. 50000 kronor, skulle maken då motsvarande kunna ge sina barn 2 x 50000 kronor. Korrekt?

Gäller det samma för ett belopp på t.ex. 500000 kronor?

Dessutom hävdar makan att makens barn inte ska ha något. Det makan vill ge sitt barn är ett belopp, som makan har sparat med syfte särskilt att ge sitt barn för utbildning, säger hon. Beloppet har sparats på makans eget konto (ingår alltså i princip i den gemensamma egendom?), inte på ett särskilt konto tillhörande barnet. Dessutom är beloppet barnbidrag från makans före dette man.

För mig låter det konstigt. Vad säger lagen?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej!

Situationen du beskriver innehåller många delmoment men generellt gäller frågan samma sak nämligen hur ser egentligen "ägandet" ut i ett äktenskap. Makars inbördes egendomsförhållanden regleras i Äktenskapsbalk (1987:23) (ÄktB). Genom äktenskapsförord kan makars egendom göras till enskild egendom. Verkan av detta syns endast vid en eventuell bodelning på så sätt att den egendom som undandragits som enskild egendom inte ingår i den eventuella bodelningen. Om ett äktenskapsförord inte finns blir i princip all egendom som makarna äger giftorättsgods. Detta innebär endast att make har ett latent anspråk på den andre makens giftorättsgods om en eventuell bodelning skulle ske. Följden av detta är alltså att det inte är korrekt att påstå att all egendom blir "gemensam". Du äger den egendom som tillkommer dig och din make/maka äger den egendom som tillkommer hen. Detta innebär i sin tur att du får göra precis vad du vill med din egendom, t.ex. köpa vad du vill, ge bort vad du vi. Det latenta anspråk som din make/maka har på ditt giftorättsgods blir endast aktuellt vid en bodelning. Det är inte heller korrekt att påstå att make och maka har fri förfoganderätt, make och make har istället fri äganderätt till sin egendom. Du har rätt när du skriver att make/make får göra precis vad hen vill med sin egendom utan att fråga den andre maken/makan. Alltså blir svaret på de övriga frågorna, som rör olika penningbelopp, mot bakgrund av det sagda, att make/maka får ge bort precis hur mycket hen vill av sin egen egendom så länge det inte strider mot regler på andra rättsområden.

Mattias VilhelmssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”