FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt31/01/2016

Ägandefråga avseende husdjur

Hej

nu är det så här att jag och min ex sambo har en skriftligt kontrakt att vår hund ska bo hos mig på vardagar och hos henne på helger.

hon betalade för han och köpte han från början till oss bägge men han står skriven på henne.

och när jag flyttade så erkännde hon att hon inte kunde ta hand om han så vi skrev ett kontrakt att han skulle va hos mig på veckorna, såvida han inte började må dåligt el dylikt då skulle han skrivas över på mig permanent.

Hon har bara haft han en enda helg än så länge och de första jag får göra när han kommer hem är att ta med han till vetrinären då han på något sätt hos henne ådragit sig en reva el dylikt i halsen.

jag har bara en bild på kontraktet i min telefon då hon behöll orginallet som hon nu har slängt, hon har skrivit hela kontraktet och jag har enbart skrivit under det.

Nu börjar hon tjaffsa att hon ska ha han permanent ef att hon flyttar men sjklart så vägrar jag då det är mig han har bott hos sen i november, jag som betalat all hans mat, vet räkning och det är helt enkelt mig han är bekväm med.

så vad har jag för laglig rätt att dra detta vidare och få han överskriven på mig?

Lawline svarar

Hej!

Precis som du nämner så skrivs det in i ett ägarregister vem som är ägare till hunden vid köpet. Ett sådant ägarregister har dock ingen juridisk betydelse vad avser äganderätten utan är till för att kunna återföra en bortsprungen hund till rätt hem. I bevishänseende är det snarare den personen som köpt hunden som är ägare vilket framgår av den allmänna äganderättsliga principen. Har hunden köpts gemensamt kan dock flera personer vara ägare till hunden och då aktualiseras lagen om samäganderätt (här).

Vad gäller frågan om vård och skötsel av hunden framgår det inte om ni reglerat vilka skyldigheter ni har avseende sådant. För hundens bästa vore det bra att upprätta ett skriftliga avtal avseende vården av hunden samt kostnader som kan uppstå. Hade ni detta redan reglerat i ert avtal och din ex sambo vägrar fullgöra sin del av avtalet kan du väcka talan i domstol för att kräva fullgörande av sådana skyldigheter. Går det att komma överens om sådana frågor utan domstols inblandning är det dock att rekommendera.

Sist tänkte jag beröra vad som gäller angående det kontrakt som finns mellan er. Det är avtalslagen (här) som reglerar giltighet av kontrakt och i 1 § AvtL framgår det att det inte finns något formkrav för avtals ingående. Både muntliga och skriftliga avtal är således giltiga avtalsformer. Det är den som påstår att ett avtal har ingåtts som har bevisbördan för att så är fallet. Om avtalet är undertecknat av er båda är det ett bra bevis för att avtal ingåtts då det är ett tecken på att ni uttryckt samma vilja för avtalsinnehållet. Det finns inte heller något krav på att avtalet ska vara upprättat i två original men har man inget original hamnar man i ett sämre bevisläge då det vid en eventuell utskrift blir en kopia. Med det här sagt är dock ett avtal där enbart den ena parten innehar originalet likväl ett giltigt avtal.

Sammanfattningsvis kan sägas att om du kan bevisa att avtalet mellan er är giltigt, vilket jag anser borde vara fullt möjligt att göra, så torde det bli svårt för din ex sambo att permanent ha hand om hunden då det skulle innebära ett avtalsbrott vilket regleras i köplagen (här).

Lycka till!

T ERådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000